Olivia rehabilitering är en rehabiliteringsanläggning där miljön är personlig och hemtrevlig. Våra ledord är kunskap och känsla! Programmet syftar till att stärka den egna kraften för ökat välbefinnande och livskvalitet. Vi finns i fina familjära lokaler i Danderyd.

Olivia Rehabilitering har avtal med Stockholms läns landsting och vi vänder oss till dig över 18 år som drabbats av stroke, MS, parkinsons eller andra neurologiska skador och sjukdomar.

Specialiserad neurologisk rehabilitering

Programmet är uppdelat på 25 dagar fördelat på 2-3 dagar/vecka. Vi erbjuder en stor variation av träningsformer så att alla kan hitta fram till sin glädje och motivation. För att komma på specialiserad neurologisk rehabilitering behöver du en remiss från din neurolog eller husläkare. Nedan följer en kort presentation av vårt team.

  • Sjukgymnast träffar du dagligen för individuell sjukgymnastik. Träningen är anpassad efter dina symtom och behov med fokus på rörlighet, balans, styrka, kondition och förflyttningar.
  • Arbetsterapeut verkar för att du ska få din vardag att fungera. Det kan bestå av att prova ut hjälpmedel, förbättra handfunktion eller kognitiv träning för att stärka minne och koncentration.
  • Logopeden hjälper dig med andnings- röst- och talträning samt provar vid behov ut kommunikationshjälpmedel.
  • Kurator erbjuder samtal för möjlighet att få reflektera och sätta ord på tankar och känslor. Det kan också vara stöd i praktiska frågor och samhällskontakter.
  • Psykolog träffar du som har behov av samtal och stöd för dig som deltagare och/eller dina anhöriga.
  • Rehabinstruktören hjälper dig med din träning i gymmet samt lär ut rullstolsteknik för den som har behov av att utveckla den.
  • Läkaren träffar du vid din inskrivning och utskrivning. Där besvaras medicinska frågor kring just din situation.

Vi som arbetar här har många års erfarenhet och är specialiserade inom neurologisk rehabilitering. Genom träning på Olivia Rehabilitering och samvaro med andra deltagare får du kunskap, styrka, teknik och hjälpmedel för att hantera vardagens utmaningar på bästa sätt! Under din rehabilitering tränar du både individuellt och i grupp. Exempel på gruppaktiviteter är: sittande workout, yoga, mindfulness, skapande aktivitet, bildgrupp, ridning och RGRM (Ronnie Gardiners Rytm och musik metod), röst grupp, fatigue grupp, rullstolsskola m.m. Vi är också inriktade på att träna ögonmotorik och kompensera vid synfältsbortfall som kan bli en följd av stroke. I programmet erbjuds även diagnosinriktade föreläsningar och anhörigträffar.

Syftet med rehabiliteringen är att du ska få mer kunskap om din sjukdom, lära dig lyssna på din kropp och på de symtom du har. Du får också möjlighet att utbyta erfarenheter med andra i samma situation. Stor vikt läggs vid att du som deltagare känner att du har möjlighet att ta en aktiv del i din träning och tillsammans lägger vi upp en rehabiliteringsplan för dig.

Fysioterapimottagning

Här får du träffa en neurologisk specialist utbildad fysioteraeut som erbjuder individuella behandlingar och gruppbehandlingar. Vid första besöket görs en undersökning och därefter planerar vi för fortsatt träning anpassad just för dig. Ingen remiss krävs.

Logopedmottagning

Vi erbjuder utredning och behandling och behandling till dig med språk-, tal-, röst- och/eller sväljsvårigheter efter en neurologisk sjukdom eller hjärnskada. Vi vänder oss även till dig med röstproblem som inte är av neurologisk art. För att söka vård hos oss behövs en remiss från läkare, sjuksköterska eller annan logoped.

Intensivträning, iForm

iFORM är för dig som är över 18 år och har en varaktig rörelsenedsättning på grund av:

  • en medfödd rörelsenedsättning
  • en rörelsenedsättning förvärvad innan 18 års ålder
  • förvärvad hjärnskada i vuxen ålder (förutom stroke i vuxen ålder).

Du har möjlighet att komma till oss och träna 3-16 timmar per vecka, max 4 timmar per dag, under 6-8 veckor. Ingen remiss krävs.

Besöksadress

Olivia Rehabilitering, Vendevägen 85B
182 91 Danderyd

Kontakt och mer information

Telefon: 08 – 522 509 30 (mån-fre 08:00-15:30)

E-post: reception@oliviarehabilitering.se

Hemsida

Verksamhetschef: Petter Fielding

Telefon: 08-522 509 31

E-post: petter@oliviarehabilitering.se