Nytida är ett vård- och omsorgsföretag som ger stöd till barn, unga och vuxna utifrån hela livets behov. Grunden är att vi erbjuder tjänster för personer med funktionsnedsättning eller psykosocial problematik.

Utöver daglig verksamhet erbjuder Nytida till exempel boendestöd, gruppboende, serviceboende, korttids-, skol- och kolloverksamhet och mycket mer på nationell nivå och inom Stockholmsområdet. Vi har cirka 350 verksamheter runt om i landet och cirka 7 000 medarbetare.

Sedan våren 2017 är Resursteamet en del av Nytida och företagsgruppen Ambea.

Vår vision lyder ”Vi gör världen lite bättre, en människa i taget”. I vår vision fokuserar vi på den enskilda människan. Vårt mål och ambition är att varje enskild person i våra verksamheter ska bemötas med respekt och leva ett så gott liv som möjligt.

Nytida erbjuder daglig verksamhet med möjlighet att utvecklas i meningsfulla sammanhang genom arbete och sysselsättning utifrån var och ens egna förutsättningar. Vi har 6 dagliga verksamheter i Stockholmsområdet för personer som vill utveckla sig vidare efter en förvärvad hjärnskada. Enheterna finns i Danderyd, Alvik, Norrtull, Liljeholmen, Nacka Strand och Norrtälje.

Här har vi fokus på att skapa arbete och aktiviteter som ger utveckling och som var och en tycker är meningsfullt, och viktigast av allt roligt! Tillsammans jobbar vi för att alla ska få bidra med sina egna resurser vilket ger motivation.

På två av enheterna, i Alvik och i Liljeholmen, har vi anpassat en del av verksamheten så att vi också kan ta emot personer med demenssjukdom i arbetsför ålder. Här erbjuder vi en meningsfull dag fylld av aktiviteter och positiva upplevelser i gemenskap med andra.

Utöver daglig verksamhet har vi också ett antal gruppboenden för personer med förvärvad hjärnskada.

Nytida tillhör koncernen Ambea och genom vår bemanningsverksamhet Klara kan vi också erbjuda logopedverksamhet med särskild erfarenhet och kompetens om rehabilitering av stroke och andra förvärvade hjärnskador.

Film från Nytida.

 

Kontakt och mer information

Telefon: 08-625 82 00

Hemsida

Klara logopedmottagnings hemsida