Som medlem i Neuroförbundet kan du få stöd kring frågor om dina rättigheter och juridiska frågor. Och genom din lokalförening kan du delta i ett rikt utbud av gemensamma aktiviteter som museibesök, resor, vattengympa och målarcirkel.

Neuroförbundet är en intresseorganisation för alla som lever med en neurologisk diagnos eller skada och deras närstående.

Förbundet finns i hela landet, uppbyggd på ett 80-tal länsförbund och lokalföreningar med totalt 13 500 medlemmar. Förbundets mål är att göra livet lättare för alla med en neurologisk diagnos och skada. Det görs genom att ge stöd till medlemmar, bidra till forskning och bilda opinion i frågor som rör medlemmarnas intressen – frågor kring kollektivtrafik, tillgänglighet, arbetsmarknad och vård.

Ett viktigt stöd som medlemmar och närstående kan få, är bland annat juridiska råd om rättigheter och de stöd som samhället kan ge och hur man söker dem.

Bland medlemmarna finns utbildade så kallade diagnosstödjare, som också kan ge råd och stöd eller bara vara någon att bolla tankar och frågor med. Helt enkelt ett samtal med en medmänniska som har kunskap och erfarenhet av att leva med en diagnos.

Inom Neuroförbundet Stockholms län finns åtta olika lokalföreningar – en levande kamratorganisation som ser till att medlemmar kan träffas under trevliga former som till exempel museibesök, träffar på kansliet, medlemscafé, bio, pub och viskvällar.

Förbundet organiserar också resor med medhjälpare, studiecirklar, föreläsningar, utflykter och rehabilitering genom olika former av gympa, ridning och bassängträning. Bara för att nämna några.

Föreningen har en årlig medlemsavgift. Som medlem får du information, erbjudanden och länets medlemstidning, samt riksorganisationens tidning Reflex.

Besöksadress

Neuroförbundet Stockholms län

Fatbursgatan 19, 118 28 Stockholm (ring och boka besök)

Kontakt och mer information

Telefon: 08-720 29 40 eller 08-720 29 50 (säkrast 10-16 mån-tors)

E-post: stockholm@neuroforbundet.se

Hemsida