Livet efter en hjärnskada består ofta av många hinder. På Misa får personer med förvärvad hjärnskada hjälp av en arbetskonsulent att skapa struktur och hitta lösningar i det dagliga livet. Tillsammans tar vi reda på vilken typ av arbete eller sysselsättning som passar bäst.

Misa Liljeholmen erbjuder arbetsinriktad daglig verksamhet för dig som förvärvat en hjärnskada i vuxen ålder. Även personer som skadats i tonåren kan vända sig till oss.

Var och en som kommer till Misa får en egen arbetskonsulent. Vi arbetar tillsammans med att lyfta fram individuella kunskaper och starka sidor. Sedan matchas det mot de arbetsplatser och arbetsuppgifter som passar bäst. Vi gör studiebesök på olika arbetsplatser och du kan prova att praktisera på en eller flera av dem. Målsättningen är oftast en mer varaktig arbetsverksamhet eller daglig sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden. Om målet däremot är anställning, arbetar vi mot det.

Vårt arbetssätt ISA (= Individuellt Stöd i Arbete) kan se väldigt olika ut för olika personer. Det kan handla om att utveckla tydliga instruktioner som förenklar dina arbetsuppgifter, eller att vara ett socialt stöd som hjälper dig att fungera i kontakten med arbetskamraterna. Tillsammans tar vi reda på vad just du behöver för att det ska fungera för dig på din arbetsplats. För att bättre förklara hur vi arbetar, har vi gjort en film om några av de personer som får stöd av Misa. Filmen kan du titta på här (Länk till film).

För att komma till Misa Liljeholmen, behöver man få insatsen daglig verksamhet (Lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta) eller sysselsättning (Socialtjänstlagen) beviljad av sin kommun/stadsdel alternativt få en insats via Arbetsförmedlingen.

Vi som arbetar på Misa Liljeholmen vet av erfarenhet att det kan vara svårt att veta vart man ska vända sig – vi hjälper gärna till med det!

Besöksadress

MISA Liljeholmstorget 7, 8tr
117 63 Stockholm

Kontakt och mer information

Telefon: 08 – 669 01 60

E-post: info@misa.se

Hemsida