Enligt lagen ska alla kommuner erbjuda stöd till anhöriga. Det varierar vad denna hjälp kallas, men många kommuner använder benämningen anhörigkonsulent, anhörigsamordnare eller anhörigstödjare.

Som anhörig kan du vända dig till dessa personer för att få exempelvis samtalsstöd, rådgivning, lotsning vidare till annat stöd eller vård, eller för att hitta en väg till gemenskap.

Begreppet anhörig definieras mycket brett – det är du själv som avgör om du ser dig som anhörig. Som anhörig kan du vara till exempel partner, förälder, barn, syskon, barnbarn, sammanboende, vän eller granne.

För att komma i kontakt med anhörigkonsulent/anhörigsamordnare hör av dig till din kommun.