En kurs i att använda surfplatta kan vara till hjälp i en vardag med helt nya utmaningar. Eller kanske att få gå i sömnskola? Målet för verksamheten på Hjärnskadecenter är att underlätta din vardag, genom att förebygga och minska svårigheter.

Hjärnskadecenter arbetar med rådgivning, stöd och behandling till personer med svår förvärvad hjärnskada som omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Hjärnskadecenter kan utreda och bedöma om du tillhör den gruppen, om du inte redan har en diagnos från din läkare.

Här finns ett team som arbetar med ungdomar och vuxna, 18-64 år. I teamet ingår arbetsterapeut, kurator, logoped, psykolog, sjukgymnast och specialpedagog. Tillsammans med den skadade kartlägger de behov och önskemål och gör sedanen vårdplan om lämpliga insatser. Det kan exempelvis handla om minnesträning, sömnskola eller hjälp att hantera en surfplatta. Rådgivning och stöd sker på enhetens mottagning, men också vid hembesök eller besök på till exempel dagverksamhet och hjälpmedelscentral. Här erbjuds även stöd till närstående och andra personer i den skadades nätverk.

Det är avgiftsfritt att vända sig till Hjärnskadecenter och få insatser. För att ansöka om att komma hit kan du kontakta oss direkt på telefon eller fylla i ansökningsblanketten som finns på hemsidan och skicka in per post.

Besöksadress

Olivecronas väg 5, punkt B, 4 tr
Sabbatsbergs sjukhus
Vasastan, Stockholm

Kontakt och mer information

Telefon: 08-123 351 01

E-post: hjarnskadecenter.slso@sll.se

Hemsida