Hjärnkraft är en intresseorganisation för personer med förvärvad hjärnskada, närstående och omvårdnadspersonal. I föreningen finns kunskap, erfarenheter och sociala nätverk som kan bidra till att du kommer vidare i din situation. Varje vecka är det öppet hus, då den som vill kan titta in och få veta mer.

Föreningens övergripande mål är att ge information och stöd, öka kunskapen om förvärvade hjärnskador och rehabilitering och påverka beslutsfattare.

Föreningen anordnar sociala aktiviteter så som stadsvandringar, utflykter och fester. I Hjärnet, föreningens sociala nätverk enbart för och av medlemmar med en egen skada, händer mycket roligt. Föreningens erbjuder också samtalsgrupper för skadade och närstående, minnesträning och kurser i mindfulness. Det finns dessutom en speciell träffpunkt för den som är ung vuxen (18-29 år) med egen skada.

Varje höst anordnas en utbildningsdag om hjärnan, förvärvade hjärnskador, bemötande, rehabilitering och andra aktuella ämnen som riktar sig till omvårdnadspersonal.

Föreningens aktiviteter är öppna för alla inom målgruppen. Medlemmar deltar helt gratis eller till kraftigt reducerade priser. Har du aldrig besökt Hjärnkraft tidigare, titta gärna förbi på öppet hus (onsdagar kl 12-15 i Liljeholmen). Där kan du träffa andra medlemmar, personal och ledamöter från styrelsen och få mer information om verksamheten. Vid fortsatt deltagande på aktiviteterna krävs medlemskap genom årlig avgift.

Besöksadress

Nybohovsgränd 16 117 63 Stockholm

Kontakt och mer information

Telefon: 08 ­447 45 31

E­post: stockholm@hjarnkraft.se

Hemsida