Välkommen till Furuhöjden rehab

Vi på Furuhöjden är måna om att din rehabilitering ska lyckas. Genom att kombinera vår specialistkunskap och ditt egenansvar bygger vi tillsammans upp ett långsiktigt resultat. Vi erbjuder en individuell vård och rehabilitering med hög kvalitet i en lugn miljö – genom trygghet, gemenskap och delaktighet.

Furuhöjdens rehab erbjuder rehabilitering bland annat för dig med neurologisk sjukdom eller skada. Vi har avtal med Region Stockholm för planerad specialiserad neurologisk rehabilitering, samt specialiserad fysioterapi. Vi kan även ta emot patienter för specialiserad neurologisk rehabilitering direkt efter vård på akutsjukhus.

Individuell vård- och rehabilitering med regelbunden uppföljning
Vi utgår alltid från dina behov, dina förmågor, samt dina mål för att tillsammans med dig utforma din rehabiliteringsplan. Att du är delaktig och aktiv i din rehabilitering är avgörande för ett bra resultat. Vi har också regelbundna avstämningar med dig för att se hur det går och vid behov justera aktiviteter eller träning så att du får ett så bra resultat som möjligt.

Vi som jobbar på Furuhöjden har lång erfarenhet inom området neurologi. Beroende på dina behov kan du få träffa fysioterapeut, arbetsterapeut, rehabassistent, logoped, psykolog, kurator och/eller läkare (vid in- och utskrivning).

Furuhöjden rehab har två rehabenheter:

Inneliggande rehabilitering på Furuhöjden Rehabiliteringshem
Du bor på Furuhöjden Rehabiliteringshem där du även har all din träning. Rehabiliteringshemmet ligger lugnt i ett villaområde med fina promenadvägar, samt närhet till Rönningesjön.
Du bor i ett eget rum med dusch och toalett, TV, WiFi och patientlarm. Sjukvårdspersonal finns tillgänglig dygnet runt. Furuhöjden har eget kök där måltiderna tillreds.

Dagrehab (ej inneliggande) på Furuhöjden Hälsa och Rehabcenter
Furuhöjden Hälsa och Rehabcenter är till för dig som kommer för att träna några dagar i veckan. Här har vi en stor träningslokal för balans-, styrke- och konditionsträning. Här finns även lokaler för träning av handmotorik och kognition samt utemiljö som lämpar sig väl för promenader eller annan träning utomhus.
Vi har öppet vardagar kl. 8 – 16.30.

Hur gör jag för att ansöka om planerad specialiserad neurologisk rehabilitering hos er?
Din husläkare eller neurolog skickar en remiss för planerad specialiserad neurologisk rehabilitering till oss. Vi bedömer remissen och kontaktar dig sedan per telefon.

Boka tid hos fysioterapeut med specialistområde neurologi
På Furuhöjden Hälsa och Rehabcenter kan du boka tid hos våra fysioterapeuter med specialistområde neurologi.
Inom specialiserad fysioterapi erbjuder vi bland annat mCI terapi. Det är en modell för behandling av den svagare sidans arm och hand, samt gång- och balansträning för den svagare sidans ben. Läs mer om mCI terapi här.

Vi har avtal med Region Stockholm och det krävs ingen remiss hit. Det är dock bra om du träffat en läkare som utrett dina besvär innan du kommer till oss.
Ett besök hos fysioterapeut kostar 250 kronor. Högkostnadsskydd gäller.

Kontakt och mer information:
Furuhöjden Rehabiliteringshem (inneliggande rehab)
Besöksadress: Gribbylundsvägen 75, 187 68 Täby
Telefon: 08–630 89 00
E-post: info@furuhojden.se
Hemsida: https://furuhojden.se/

Furuhöjden Hälsa och Rehabcenter (dagrehab)
Besöksadress: Enhagsvägen 16, 187 40 Täby
Telefon: 08–630 83 50
E-post: halsarehabcenter@furuhojden.se
Hemsida: https://furuhojden.se/