Utbildning med stor bredd för många professioner, 100-tals forsknings- och utvecklingsprojekt, handledning, konsultationer och mycket mer. APC med åtta akademiska vårdcentraler bjuder på ett digert utbud – med något för alla.

Akademiskt primärvårdscentrum, APC med åtta Akademiska vårdcentraler servar personal och studenter vid primärvårdsenheter (oberoende av driftsform) med utbildning, forskning och utvecklingsarbete. Det sker i nära samverkan med hälso- och sjukvård, universitet, högskolor och många andra. APC ingår organisatoriskt i Stockholms läns sjukvårdsområde, Region Stockholm.

Forsknings- och utvecklingsarbetet omfattar allt från små utvecklingsprojekt nära primärvårdens vardag till omfattande, långsiktiga projekt om stora och viktiga folksjukdomar och hälsoproblem. Exempelvis stroke/förvärvad hjärnskada, diabetes, hjärt-/kärlsjukdomar, smärta, psykisk ohälsa, astma och KOL, infektionssjukdomar, fysisk inaktivitet och mag-/tarmsjukdomar. Likaså ingår att ta fram kunskap om hälsofrämjande och förebyggande insatser.

Stroke- och hjärnskadesamordnare – för dig som arbetar i primärvården

På Akademiskt primärvårdscentrum finns stroke- och hjärnskadesamordnare med uppdrag mot vårdgivare inom primärvård. De erbjuder bland annat fortbildning och verksamhetsstöd med syfte att stärka vårdkedjan. Akademiskt primärvårdscentrum erbjuder fortbildning, verktyg och stöd för att öka kunskap och kompetens om stroke – i första hand till dig som arbetar i primärvården.

Kontaktperson: Carmen Wärlinge.
E-post: carmen.warlinge@regionstockholm.se

Stroke- och hjärskadesamordnares hemsida

Besöksadress

Solnavägen 1 E (Torsplan), plan 6,
113 65 Stockholm

Kontakt och mer information

E-post: strokesamordnare.apc.slso@regionstockholm.se

Mer information hittar du på hemsidan:
Hemsida