Nyhet

Nystart för Hjärna Tillsammans

Nätverket bakom Hjärna Tillsammans kommer att finnas kvar, och många delar av verksamheten. I januari 2019 startar ett nytt projekt som fortsätter arbetet. Fokus blir på att bryta den sociala isolering som många personer med förvärvad hjärnskada upplever, och stärka egen kraft.

Det nya projektet ska bygga vidare på Hjärna Tillsammans nätverksmodell och utveckla innehållet för att undanröja det ”svarta hålet” många personer med förvärvad hjärnskada vittnar om. Det ska bidra till att bryta social isolering, öka självständighet, förebygga och mildra psykisk ohälsa, främja det friska och stärka egna läkande krafter samt minska kunskapsluckor.

– För den här målgruppen är den psykiska hälsan ofta det stora problemet. Det är vanligt med depressioner efter förvärvad hjärnskada. Här ser man att lösningen kan vara ett nätverk som Hjärna Tillsammans, förklarar projektledare Kersti Wiberg.

De tre år som gått har Hjärna Tillsammans finansierats av arvsfonden. Den tiden tar slut i december 2018. Ett litet tag efter nyår sätter det nya projektet i gång. Det är Stockholms läns landsting som går in med ny finansiering i två år, via hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF).

Alla aktörer fortsätter

I Hjärna Tillsammans samverkar olika vårdgivare i Stockholms län, föreningar för personer med egna erfarenheter och även andra verksamheter som möter personer med förvärvad hjärnskada. Alla aktörer som är med i dag fortsätter i det nya projektet.

– Det är ett kvitto på att Hjärna Tillsammans är något man tycker är lyckat, säger projektledare Kersti Wiberg.

Ännu fler vill gå med. Nätverket växer och fördjupas. Både aktörerna och nätverksgrupperna kommer att bli fler.

Inom det nya projektet ska fyra föreningar nu börja jobba ännu tätare tillsammans än tidigare: Afasiföreningen i Stockholms län, Strokeföreningen i Stockholms län, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Stockholms län och RTP-S (Stockholms län). Tillsammans kallar de sig Hjärnfyran Stockholm.

De aktiviteter och verksamheter som Hjärna Tillsammans har haft kommer att fortsätta. Hit hör tisdagsträffar, närståendeträffar, hjärnbloggen, webbplats och utbildning.

Satsning på erfarenhetscoacher

Men flera delar ska utvecklas och växa. Hit hör satsningen på erfarenhetscoacher. De ska få en större och viktigare roll.

– Genom att utbilda erfarenhetscoacher, influerad av metoden Peer-support, hoppas vi att de i framtiden exempelvis ska kunna leda samtalsgrupper, delta i uppsökande verksamhet, föreläsa, planera och koordinera verksamhet och starta bloggar. I samtalsgrupperna handlar det om att flytta uppmärksamheten från behandlarens roll som den som kan och vet, till individens kunskap och förståelse för sina egna möjligheter att påverka sin hälsa, säger Kersti Wiberg.

Hon förklarar:

– Genom att i små grupper träffa erfarenhetscoacher och personer i liknande situation som din egen ges du möjligheten att ta del av andras erfarenheter och dela med dig av dina. På så sätt kan man stärka de egna krafterna och motverka passivisering och negativt beroende av andra. Det är väsentligt att stimulera till individens egen aktivitet och förmåga att själv hitta svar på sina frågor.

En helt ny lärplattform ska även skapas, kopplad till webbplatsen. Där ska i första hand personal och närstående kunna ta del av utbildningar som projektet arbetar fram och vidareutvecklar.

Målgruppen behöver tid

Kersti Wiberg framhåller att de tre år som gått varit för kort tid för en verksamhet för personer med förvärvad hjärnskada.

– Det tar mer tid för den här målgruppen. Det tar tid att hitta till något som Hjärna Tillsammans, och sedan tar det tid att lära känna verksamheten och känna sig trygg med den, säger hon.

Hon fortsätter:

– Det fina är att vi nu får möjlighet att fortsätta, och bibehålla nätverket. För det tar tid att etablera ett nätverk, det har vi märkt tydligt under de tre år som gått. På det här sättet ges vi möjligheten att bygga något som är hållbart. Nu blir det organiserat och får styrfart framåt.

TEXT: LINNEA LINDBLAD

X