Nyhet

Lär känna våra aktörer – del 2 – Hjärnskadecenter

 

I Nätverket Hjärna Tillsammans ingår 15 aktörer. Vi får många frågor om vilka de är och vad de gör. För att du ska lära känna nätverket och våra aktörer lyfter vi en av dem i veckan. Den här veckan kan du läsa mer om Hjärnskadecenter, Habilitering & Hälsa.

 

Hjärnskadecenter arbetar med rådgivning, stöd och behandling till personer med svår förvärvad hjärnskada som omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Hjärnskadecenter kan utreda och bedöma om du tillhör den gruppen, om du inte redan har en diagnos från din läkare.

Här finns ett team som arbetar med ungdomar och vuxna, 18-64 år. I teamet ingår arbetsterapeut, kurator, logoped, psykolog, sjukgymnast och specialpedagog. Tillsammans med den skadade kartlägger de behov och önskemål och gör sedanen vårdplan om lämpliga insatser. Det kan exempelvis handla om minnesträning, sömnskola eller hjälp att hantera en surfplatta. Rådgivning och stöd sker på enhetens mottagning, men också vid hembesök eller besök på till exempel dagverksamhet och hjälpmedelscentral. Här erbjuds även stöd till närstående och andra personer i den skadades nätverk.

Det är avgiftsfritt att vända sig till Hjärnskadecenter och få insatser. För att ansöka om att komma hit kan du kontakta dem direkt på telefon eller fylla i ansökningsblanketten som finns på hemsidan och skicka in per post.

Information och kontaktuppgifter på Hjärna Tillsammans hemsida

Hjärnskadecenter hemsida