Nyhet

Enkätundersökning: sexuell hälsa

 

Hur ser sexlivet ut för den som har en funktionsnedsättning? Och får personer med funktionsnedsättning samma information om kropp och sex som andra? Det ska arvsfondsprojektet ”Min sexualitet – min rätt” ta reda på i en ny stor enkätundersökning.

 

Frågorna i den här undersökningen handlar bland annat om din upplevelse av din sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter. Inga frågor i enkäten kräver att du lämnar några detaljer om dina sexuella erfarenheter.

Du kan avsluta ditt deltagande i undersökningen när som helst under enkäten och dina svar är helt anonyma, det vill säga att de inte kan kopplas till dig som person. Enkäten tar ungefär 15 minuter att besvara.

Vill du delta? Du hittar enkäten nedan.

Här finns enkäten
Enkät om sexuell hälsa

Mer information om enkäten och projektet “Min sexualitet – min rätt”
Mer information

 

På vår hemsida hittar du ett reportage med professor Kerstin Fugl-Meyer, som pratar om sexuell hälsa efter stroke.

Klicka här för att läsa/lyssna

X