Nyhet

Delta i ny forskningsstudie?

 

Är du intresserad av att delta i en forskningsstudie om ett nytt rehabiliteringsprogram för träning och fysisk aktivitet via telehälsa?

 

Karolinska institutet bedriver just nu ett projekt där forskarna utvecklar och utvärderar rehabilitering via telehälsa för personer som drabbats av stroke eller TIA (transitorisk ischemisk attack).

Idag finns det ett starkt stöd för att fysisk träning och fysisk aktivitet förbättrar hälsa och minskar risken för att återinsjukna i stroke. Tillgången och möjligheten till rehabilitering är dock ibland begränsad. Till exempel på grund av att det kan vara svårt med transport till kliniken eller restriktionerna till följd av ovid-19.

 Därför vill forskarna i detta projekt utveckla en mobilapplikation för träning och stöd kring fysisk aktivitet via telehälsa i patientens hemmamiljö. Deltagandet i studien innebär att du blir inbjuden till 2 workshops. Här kommer mobilapplikationens utformning och användarvänlighet att diskuteras. Varje workshop är cirka 2 timmar, och kommer att ske som ett digitalt videomöte under våren år 2021.

Studien söker nu deltagare som:

  • Har fått en stroke eller TIA
  • Är över 18 år gammal
  • Kan gå självständigt inomhus, med eller utan hjälpmedel
  • Har tillgång till mobiltelefon/smartphone och internetuppkoppling.

 

Låter detta intressant? Mejla eller ring då till Carina på nedanstående nummer och tala in ett meddelande med namn och telefonnummer så återkommer de till dig.

Carina Morén, leg. sjukgymnast, enhetschef Rehab, Vårdbolaget Tiohundra
Mejl: Carina.Moren@tiohundra.se Telefon: 0176-328 727.

Ansvarig forskare David Moulaee Conradsson, leg sjukgymnast, biträdande lektor, Karolinska Institutet
Mejl: david.m.conradsson@ki.se

Mer information om forskningsstudien hittar du här

 

 

 

X