Nyhet

BOSSE fortsätter som vanligt

BOSSE – Råd, Stöd & Kunskapscenter fortsätter sin verksamhet oförändrat. Målgruppen är personer med medfödd eller tidigt förvärvad fysisk funktionsnedsättning, förvärvad funktionsnedsättning i vuxen ålder pga hjärnskada, neurologisk eller reumatologisk sjukdom samt ryggmärgsskada eller annan i vuxen ålder förvärvad fysisk funktionsnedsättning.

BOSSE – Råd, Stöd & Kunskapscenter erbjuder individuell psykosocial habilitering till målgruppen inklusive KBT och SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter), samt anhörigstöd. De erbjuder även viss gruppverksamhet i form av samtalscirklar och tematräffar.

Det är gratis för den enskilde att komma och det krävs ingen remiss. Verksamheten är fortsatt finansierad via Region Stockholm, Stockholms stad och Lidingö stad.

De erbjuder också kunskapstjänster i form av föreläsning, utbildning och handledning på offert.

BOSSE – Råd, Stöd & Kunskapscenters hemsida

Öppet alla helgfria vardagar och nås på 08-544 88 660 eller bosse@bosse-kunskapscenter.se.