Nyhet

Artikel: Psykisk ohälsa vanligt bland anhöriga

Det är välkänt att anhöriga till personer med afasi kan må dåligt på olika sätt. Men hur vanligt är det med psykisk ohälsa? En ny forskningsstudie har tittat på det.

Läs en artikel som publicerades i Tidningen Afasi, med Monica Blom Johansson, docent i logopedi och leg logoped. I artikeln får vi bland annat veta mer om resultatet från studien.

Läs artikeln med Monica här

Lyssna på artikel här

Läs hela vetenskapliga artikeln här (text på engelska)