Nyhet

Ny utbildning om att kommunicera vid afasi

Träffar du personer som har svårt att kommunicera? Du kanske arbetar inom vård och omsorg, eller har en närstående med t ex afasi? Då är en ny utbildning på gång just för dig, framtagen av Hjärna Tillsammans.

Hur gör jag när jag ska prata med någon som har svårt att uttrycka sig? Om vi inte förstår varandra, går det att komma vidare? Utbildningen ger svar på sådana frågor och ger nya möjligheter.

Den består av en serie korta filmer. Du kan se dem i följd vilket tar en halvtimme, eller dela upp dem på några gånger.

Utbildningen blir färdig inom den närmaste tiden och läggs då ut här på webbplatsen. Den är fri för alla att använda och helt gratis.

Alla aktörer inom Hjärna Tillsammans kommer att erbjuda utbildningen till hela sin personal.

Framtagen av logopeder

En grupp logopeder från verksamheter inom Hjärna Tillsammans har gemensamt arbetat fram utbildningen. Det är en av projektets stora satsningar.

– Det är tur att det satts till resurser från Hjärna Tillsammans och Allmänna arvsfonden. Annars hade den här utbildningen inte existerat, säger Kerstin Gustafsson, logoped på Afasiföreningen.

Filmerna lär ut en metod som från början kommer från Kanada. Den går ut på att som språkligt starkare part inte lämpa över på personen med kommunikationssvårigheter att lösa problemet, utan själv ta ansvar för hela kommunikationen. Då är det tre steg man ska ta ansvar för.

– Först ska jag göra mig förstådd. Sedan ska jag ge den andre möjlighet att uttrycka sig. Jag ska alltså erbjuda ett sätt att svara som fungerar. Steg tre är att stämma av att vi förstått varandra, förklarar Kajsa Söderhielm, logoped på Rehabiliteringsmedicinska kliniken Stockholm.

De arbetar båda med att lära ut kommunikation till vårdpersonal, och ser ett stort behov av filmerna.

– För alla oss inom vård och omsorg är kommunikation ett av våra mest grundläggande arbetsredskap. Det är jätteviktigt att det fungerar i alla yrken, säger Kajsa Söderhielm.

Skådespelare med afasi

Filmerna visar vardagliga situationer där något kommunikationsproblem uppstår. De som spelar rollerna med afasi är J-P Hagström (bilden) och Cinna Bromander från Afasiföreningen.

De har haft stroke för ett antal år sedan, och kan använda sin egen erfarenhet av att ha afasi. Framför allt använder de minnet från den första sjukdomstiden.

Båda tycker att urvalet av situationer i filmerna ger en bra bild av problemen som uppstår i vardagen.

Korta filmer du kan se när du vill – flera gånger

Du kan se filmerna varhelst du har tillgång till en dator eller en smart telefon. Logopederna rekommenderar ändå att se dem tillsammans med kolleger, och sedan diskutera.

– När man sett dem en gång har man tagit ett första steg. Sedan måste man träna i verkligheten, och reflektera. Idealt är att sedan se filmerna igen, då kommer man att se nya saker, säger Kajsa Söderhielm.

– Jag hoppas att de nya utbildningsfilmerna kommer att användas på omsorgsboenden och särskilda boenden i kommuner, säger Kerstin Gustafsson.

TEXT: LINNEA LINDBLAD

FOTO: HELENA OLSSON

Vill du veta mer om utbildningen? Gå till artikeln

Vill du läsa om personerna med afasi som spelar i filmerna? Gå till artikeln

X