Nyhet

Samtalscirklar för egenmakt startar

En helt ny utbildning drar i gång i Hjärna Tillsammans regi, i form av samtalscirklar där personer med förvärvad hjärnskada eller närstående lär ut sina erfarenheter till andra i liknande situation. Upplägget har använts på flera andra platser med goda resultat. Nu kommer det för första gången till Stockholm.

Syftet är större egenmakt i vardagen och i livet efter en stroke, tumör eller annan förvärvad hjärnskada. Samtalscirklarna behöver inte bara handla om vård eller rehabilitering. Allt som är viktigt i vardagen kan tas upp och alla frågor ska vara välkomna.

Cirklarna för personer med egen skada är till för dig som efter att ha kommit i gång med rehabilitering eller på annat sätt börjat möta vardagen igen känner att du har en del frågor. Vill du få del av erfarenheter från andra i liknande situation och höra hur de hanterat utmaningar, hittat strategier och nått fram till vad som fungerar bäst för dem, är det här tillfället för dig.

Dessutom erbjuds samtalscirklar speciellt för närstående, som får träffa andra i liknande situation.

För Stockholmsområdet är detta en helt ny utbildning. Men samma metod har använts med stor framgång i flera andra län och inte minst i Norge, där man ligger mycket långt framme med patientutbildningar.

Cirklarna går ut på att ta till vara den stora kunskap som patienter själva bygger upp, och sprida den till fler. Den med lång erfarenhet av att hantera vardagen med en skada eller sjukdom har mycket att lära ut. Även erfarna närstående har stor kunskap att föra vidare till andra närstående.

Sådana samtalscirklar visar ofta mycket gott resultat, vilket också bekräftats i forskningsstudier. I smågrupper delar deltagarna med sig av sina bästa tips till andra i liknande situation.

Varje grupp får en utbildad samtalsledare med stor vana av att leda studiecirklar. Den personen ska hjälpa till att få samtalen att flyta bra. Men vilka ämnen gruppen tar upp bestäms gemensamt av deltagarna.

Efter den norska modell som används i samtalscirklarna ska i varje grupp också få en särskild erfarenhetscoach. Det är någon med egen skada som kommit långt i att bemästra sin vardag och ta makt över sitt liv trots utmaningarna. I samtalscirklar för anhöriga är erfarenhetscoachen i stället en mycket erfaren anhörig.

Men det är inte bara så att erfarenhetscoachen lär ut till de andra cirkeldeltagarna. Varje deltagare förväntas vara aktiv utifrån egna förutsättningar, och ta visst ansvar för cirkeln. Det betyder att man behöver delta i samtalen, tänka ut vilka frågor man har och dela med sig av egna lärdomar. Även den som har svårt att få vardagen att fungera och behöver mycket stöd kan samtidigt ha kommit långt inom vissa områden och ha mycket att lära ut där.

Samtalscirklarna börjar med en stor träff 23 maj där alla intresserade möts, både personer med egen skada och närstående. Där möter du de utbildade samtalsledarna och erfarenhetscoacherna. Grupperna skapas genom att du själv får hitta personer du vill fortsätta träffa tillsammans med någon samtalsledare och någon erfarenhetscoach.

På den första träffen finns även vårdpersonal på plats för att svara om någon vill ställa frågor. Därefter kan de smågrupper som bildats träffas något halvdussin gånger. Sedan samlas alla till ett avslutande möte där frågor kan följas upp. Om de vill kan deltagarna i en grupp därefter fortsätta träffas som en självhjälpsgrupp.

TEXT: LINNEA LINDBLAD

X