Stiftelsen Stockholms Sjukhem

Trygg rehabilitering – från sjukhus till hemmet

Stockholms sjukhem erbjuder stöd, behandling och rehabilitering – hela vägen. Från neurologisk rehabilitering på sjukhusavdelning till dagvårds- rehabilitering, öppenvårdsrehabilitering med bassängträning och speciella Neuroteam som kan kan stötta på hemmaplan.

Stiftelsen Stockholms sjukhem driver rehabiliteringskliniken Rehabcentrum Kungsholmen. Här ges olika former av neurologisk rehabilitering för dig som haft en stroke eller annan förvärvad hjärnskada.

Vårdavdelningen har inneliggande (slutenvård) neurologisk rehabilitering direkt efter akutsjukvård. Remiss skrivs då av akutkliniken.
Vid behov, kan man också komma till vårdavdelningen i ett senare skede för så kallad planerad inneliggande neurologisk rehabilitering via husläkare och Stockholms läns landsting.

Rehabcentrum Kungsholmen har också dagrehabilitering. Där kan du träna med rehabteam i mottagningens träningslokaler. Hit krävs remiss från din läkare.

Kliniken erbjuder en form av primärvård, för den som är över 18 år och bor på Norrmalm, Kungsholmen och Östermalm, genom ett specialiserat Neuroteam. Det består av arbetsterapeut, logoped, kurator och sjukgymnast och ger rehabilitering i hemmet eller hemmets närmiljö. Du kan få hjälp med individanpassad träning och rådgivning, stödjande samtal, utprovning av hjälpmedel, stöd vid bostadsanpassning, stöd till anhöriga och personliga assistenter och stöd i samband med återgång till arbete.

Inom primärvården finns också en mottagning för primärvårdsrehab. Här kan erbjuds träning individuellt eller i grupp, rådgivning och bassängträning. Här arbetar arbetsterapeut, dietist och sjukgymnast. Ingen remiss krävs hit, men ring och boka tid. Telefon: 617 93 82.

Stockholms sjukhem har också en mottagning på Bromma sjukhus, Rehabcentrum Bromma. Härifrån utgår tre Neuroteam som vänder sig till boende i Bromma, Hässelby/Vällingby, Kista, Rinkeby, Spånga/Tensta och Ekerö och kan hjälpa till med träning, hjälpmedelsutprovning och bostadsanpassning efter en skada.

Till själva mottagningen kan patienter i alla åldrar komma, oavsett var de bor. Här arbetar arbetsterapeuter, sjukgymnaster och dietist och du kan träna individuellt eller i grupp.

Ingen remiss krävs hit, men ring och boka tid. Telefon: 687 50 70.

På området ligger även Brommageriatriken avdelning 4, för geriatrisk slutenvårdsrehabilitering efter en stroke. Hit krävs remiss från läkare.

Kontakt och mer information

Stiftelsen Stockholms Sjukhem

Rehabcentrum Kungsholmen

Rehabcentrum Bromma

Besöksadress

Rehabcentrum Kungsholmen
Stockholms sjukhem
Huvudentré Mariebergsgatan 22
Besöksparkering med infart från Mariebergsgatan 12

Rehabcentrum Bromma
Bromma sjukhus
Follingbogatan 32C

Telefon: 08 – 617 12 00

X