Nyhet

Hjärnskadecenter

Hjärnskadecenter flyttar till Sabbatsberg

22 december stänger Hjärnskadecenters mottagning på Rosenlund. Över jul och nyår är det stängt för flytt. 8 januari öppnar verksamheten i nya lokaler på Sabbatsbergs sjukhus.

Hjärnskadecenter vänder sig till vuxna i Stockholms län som har svår förvärvad hjärnskada och som omfattas av LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). Hjärnskadecenter är en del av habiliteringen inom Stockholms läns landsting.

Den nya adressen är Olivecronas väg 7, 3 tr. Det ligger i Vasastan.

Telefonnummer och epostadress är samma som tidigare:

08-123 351 01

hjarnskadecenter.slso@sll.se

X