Nyhet

Habiliteringens resurscenter!

Habiliteringens resurscenter startade 1 januari 2019 och är en sammanslagning av Forum Funktionshinder, Internethabiliteringen, StoCKK och Stödenheten.

• De ger information och rådgivning till alla som vill veta mer om funktionsnedsättningar, kommunikativt och kognitivt stöd och samhällets stöd.

• De ger behandlande insatser kring kommunikativt och kognitivt stöd till barn och vuxna med förvärvad hjärnskada.

• De ger stöd i metoder och arbetssätt.

Bibliotek
Hos resurscenter hittar du även ett bibliotek som är specialiserat på funktionsnedsättningar. Här kan du låna böcker, filmer och läsa tidskrifter. Det finns även en barnhörna.

Frågetjänsten
Här kan du ställa frågor om samhällets stöd vid funktionsnedsättning.

Utställning och visningsmiljö
Här kan du titta på och prova olika former av kommunikativt och kognitivt stöd. Här finns bland annat hjälpmedel, bildstöd, olika former av AKK, datorprogram och appar. Kunnig personal finns på plats.

Kontaktuppgifter och öppettider för Habiliteringens resurscenter.

Läs mer om hjärnskadecenter, habilitering och hälsa.

X