Hjärna Tillsammans

Stöd & service

Ansvaret för stödet till personer med skada eller funktionsnedsättning är utspritt mellan stat, kommun och landsting som sköter olika bitar. Därför kan det bli svårt att få klart för sig vilket stöd som erbjuds, och vart man ska vända sig. Här vill Hjärna Tillsammans hjälpa till och försöka bena ut begreppen.

I den här delen av sajten kan du läsa om vilken huvudman som ansvarar för vad. Vi går igenom vilka de viktigaste typerna av stöd är, och var du hittar dem.

Fortsätt läsa

Dessutom kan du läsa mer i detalj om det stöd som finns. Men stöd kan vara så många olika saker. För att informationen ska bli lite mer lätthanterlig har två huvudtyper av stöd fått egna delar på Hjärna Tillsammans sajt.

Hälso- och sjukvårdens insatser hittar du därför mer detaljerat om under Rehabilitering.

Stöd som har att göra med inkomst, arbete och annan sysselsättning beskrivs mer under Sysselsättning och försörjning.

Övriga typer av stöd läser du om i den här delen.

För flera sorters stöd gäller att den instans som har ansvar för det – stat, kommun eller landsting – kan i sin tur ge i uppdrag åt privata utförare att genomföra det praktiskt. Till exempel är rehabilitering landstinget ansvar. Om landstinget ger det i uppdrag till privata vårdgivare, är det landstinget som sätter upp regler och även betalar. För att kunna komma som patient till den privata utföraren måste du först ha fått rehabiliteringen beviljad av landstinget. På samma sätt kan hemtjänst utföras av ett privat företag på uppdrag av kommunen. Då måste du först ha fått hemtjänsten beviljad av kommunens biståndshandläggare. Ibland kan du som patient eller brukare få välja mellan olika utförare.

Du kan behöva betala en del själv. Resten betalas med skattepengar.

Hur påverkas du av att ansvaret är uppdelat mellan stat, kommun och landsting? Först och främst behöver du vända dig till rätt instans i varje ärende. Men du kan få hjälp med att få veta vart du ska vända dig i just ditt fall, till exempel av lots. Läs mer om det här.

Anhörig och i behov av stöd

– Här kan man sätta ord på det som känns förbjudet, säger Camilla Grünbaum, psykoterapeut på Kris- och samtalsmottagningen för anhöriga.

Läs mer

Appar som hjälpmedel

På Appsök som är utvecklat av Stockholms Center för Kommunikativt och Kognitivt Stöd kan du hitta tillgänglighetsgranskade appar som kan hjälpa dig i vardagen.

 Gå till Appsök

Teletal och Taltjänst

Har du svårt att kommunicera? Då finns kostnadsfritt stöd att få. När du ringer kan en tolk hjälpa till så att samtalet flyter på bra. Har du en språkstörning kan du också få tolk vid exempelvis läkarbesök.

Läs mer

X