Hjärna Tillsammans

Socialt liv

Just den första tiden efter en skada behöver hjärnan vila och återhämtning. Men på längre sikt mår hjärnan nästan alltid bra av att stimuleras i vardagen och av sociala kontakter. Det hjälper hjärnan att hålla igång förmågor, många gånger även att förbättra dem. Fysisk aktivitet är bra för både kroppen och hjärnan.

I den här delen av hemsidan kan du läsa om aktiviteter för personer med förvärvad hjärnskada. Du får också tips, råd och strategier för en aktiv vardag med socialt liv.

Fortsätt läsa

Särskilt för den som inte arbetar är det viktigt med någon typ av meningsfull sysselsättning, i den omfattning man själv klarar och mår bra av. Det kanske handlar om en del av dagen eller en del av veckan.

Vid förvärvad hjärnskada kan det vara bra att gå ut eller ha någon social kontakt varje dag, om man klarar det. Hittar man en rytm blir det lättare att vara aktiv. På samma gång blir det lättare att inte göra mer än man orkar.

Det ska vara lagom med aktivitet – nyttigt och stärkande men inte för uttröttande eller slitsamt. Vid till exempel mental trötthet är det mycket viktigt att man inte gör mer i taget än hjärnan klarar av. Men även vid hjärntrötthet brukar man få mer energi om man gör saker regelbundet och träffar andra, än om man bara sitter hemma.

De fyra föreningar som är aktörer i Hjärna Tillsammans erbjuder träffar och samvaro för personer med förvärvad hjärnskada. Där kan man träffa andra i samma situation, vilket många tycker är skönt. Föreningarna är också en källa till kunskap, eftersom deras medlemmar har stor erfarenhet och har lärt sig strategier för vardagen.

Han hittade ett sammanhang

Efter sin stroke trodde Marcus Furchert att livet var slut. Men bloggruppen Huvudsaken blev avgörande för hans väg från skräck och isolering till gemenskap och framtidstro. Nu vill han stötta andra på samma sätt.

Läs mer här

Afasiföreningen

På Afasi­center kan du ta del av en berikande samvaro, mitt i centrala Stockholm. I en charmig miljö bjuds på både kurser, information, soppluncher, pubkvällar och många andra stimulerande aktiviteter.

Läs mer här

Opinion, råd om rättigheter och kamratorganisation

Som medlem i Neuroförbundet kan du få stöd kring frågor om dina rättigheter och juridiska frågor. Och genom din lokalförening kan du delta i ett rikt utbud av gemensamma aktiviteter som museibesök, resor, vattengympa och målarcirkel.

Läs mer här

Öppet hus varje månad

Hjärna Tillsammans bloggare med egen förvärvad hjärnskada bjuder in till öppet hus en fredag i månaden. Läs ett reportage från en solig eftermiddag med barfotapromenad i gräset.

Läs mer här

Information och gemenskap i aktiv förening

Hjärnkraft är en intresseorganisation för personer med förvärvad hjärnskada, närstående och omvårdnadspersonal. I föreningen finns kunskap, erfarenheter och sociala nätverk. Varje vecka är det öppet hus, då den som vill kan titta in och få veta mer.

Läs mer här

Intresseförening med många aktiviteter

Strokeföreningen finns för att stötta personer som fått en stroke och deras anhöriga. Viktiga mål är att sprida kunskap om stroke och kämpa för drabbades rättigheter, men också att ordna aktiviteter så att medlemmarna kan träffas.

Läs mer här

X