Rehabilitering

En hel del funktioner i hjärnan och kroppen kan påverkas av en förvärvad hjärnskada. Efter det akuta skedet är det många som behöver rehabilitering och andra insatser för att förbättra förlorade förmågor. Det kan också handla om att lära sig att leva med kvarstående funktionshinder – ibland livet ut.

I den här delen får du veta mer om rehabilitering. Hur fungerar det? Vilken rehabilitering finns, och var? Vi försöker reda ut några frågetecken.

Fortsätt läsa

Rehab-processen består av många olika byggstenar. Dels finns olika typ av rehabilitering, både specialiserad och i öppenvården. Sedan finns även andra insatser från vården, kommunen, ideella föreningar och andra aktörer.

Men vilka byggstenar som används och när, är väldigt olika beroende på hur skadan ser ut och vilka behov man har.

Börja med att se filmen som beskriver rehab-kedjan. Vill du veta mer, kan du sedan i film nummer 2, 3 och 4 följa två personers väg genom rehab-kedjan. De är exempel på hur det kan se ut.

Rehabilitering är främst landstingets ansvar. Det finns av olika typer beroende på hur stora behov man har. En del kan primärvården hjälpa till med. Men den som behöver planerad specialiserad rehabilitering eller högspecialiserad rehabilitering, däremot, måste först få en remiss och ett godkännande av landstinget.

Många som får rehabilitering är nyskadade. Men det kan också behövas i ett senare skede, kanske flera år efter skadan.

Högspecialiserad rehabilitering finns det bara en klinik för i länet: Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken Stockholm, Danderyds sjukhus. Kliniken har en filial i Huddinge.

Specialiserad rehabilitering ingår i vårdvalet. Det betyder att en patient som ska få rehabilitering själv får välja mellan ett antal godkända vårdgivare som landstinget anlitar. De kan vara privata företag eller stiftelser. Flera av de aktörer som ingår i projektet Hjärna Tillsammans är sådana vårdgivare.

Rehabprocessen i stockholms län ?

Fyra korta filmer om insatser och
stöd som erbjuds i olika skeenden av
livet efter en förvärvad hjärnskada

  • Inledning

  • Första tiden

  • En bit på vägen

  • På lång sikt

Munhälsa

Vanliga åkommor som tandsten och inflammerat tandkött – är det verkligen något att bry sig om vid en förvärvad hjärnskada? Och går det att bli behandlad om man inte kan sitta upp? Folktandvårdens specialutbildade stroketeam på Stockholms Sjukhem tar itu med mycket.

Läs mer

En detektiv på jakt efter språket

-Det är lite som detektivarbete att söka ledtrådar till varje persons alldeles egna sätt att kommunicera. Det säger logopeden Kerstin Gustafsson om sitt arbete med att hjälpa människor som fått afasi efter en förvärvad hjärnskada.

Läs mer

 

Psykoterapimottagningen Linden

Psykoterapimottagningen Linden som är en del av habilitering & hälsa erbjuder psykoterapi för personer med förvärvad hjärnskada

 Läs mer på Habilitering & Hälsas webbplats

Handträning för mer kraft och livsglädje

– Tänk på handen från början i rehabiliteringen. Det säger arbetsterapeuten Marie Carlsson och fysioterapeuten och neurospecialisten Ulrika Björkman på Neurologiska Rehabiliteringskliniken, Stora Sköndal.

Läs mer

 

X