Lär dig känna igen tecknen på stroke

Stroke är ett samlingsnamn för blodpropp i hjärnan eller hjärnblödning. Det ger en syrebrist i den del av hjärnan där blodproppen eller blödningen finns. Symtomen vid TIA (transitorisk ischemisk attack) liknar dem som förekommer vid hjärninfarkt. De är dock snabbt övergående och varar oftast bara några minuter men kan sitta i upp till 24 timmar. OBS! Åk till sjukhus även om symtomen gått tillbaka!

Akuttest strokeAnsikte

Ansiktsförlamning? Le och visa tänderna. Är personen sned i ansiktet? Hänger mungipan? RING 112

Akuttest strokeKroppsdel

Förlamning i en arm? Lyft armarna och håll kvar i 10 sekunder. Har personen tecken till svaghet/förlamning i någon arm? RING 112

Akuttest strokeUttal

Svårigheter att tala, läsa eller förstå tal? Säg meningen: “Det är vackert väder idag”. Har personen svårt att hitta ord, säga rätt ord eller talar sluddrigt? RING 112

Akuttest strokeTid

Symtomen kommer plötsligt och måste behandlas snabbt!

 

Andra vanliga symtom

  • Halvsidig förlamning
  • Känselnedsättningar och domningar – ofta inom ena kropps- och ansiktshalvan
  • Synrubbningar – i form av synnedsättning eller förlust av synen på ena ögat eller del av bortfall av synfältet på båda ögonen
  • Tal- och språkrubbningar. Svårigheter att tala och att förstå tilltal, att läsa, skriva och räkna
  • Balansrubbningar och svårt att styra rörelserna
  • Blixtrande huvudvärk (främst vid hjärnblödning)

 

Källa: Strokeförbundet

X