Hjärna Tillsammans

Om hjärnan

Den här delen av sajten handlar om vad som händer inne i hjärnan. Du kan läsa om olika huvudtyper av hjärnskada, och om några symptom som är vanliga efter en hjärnskada. Dessutom kan du läsa en del om forskning på hjärnan och hjärnskador.

Fortsätt läsa

Eftersom hjärnan styr hela kroppen kan skador på hjärnan ställa till med väldigt många olika typer av problem. Olika delar av hjärnan styr olika funktioner. Men en del funktioner kräver att olika delar av hjärnan samarbetar. Därför är vissa typer av symptom särskilt vanliga hos personer med hjärnskador, även om deras skador inte är på samma ställe.

Men varje skada är unik. Även en lättare hjärnskada kan ge allvarliga symptom.

Så här fungerar hjärnan

(Informationen nedan kommer från Medibas.)

Hjärnan består av höger och vänster hjärnhalva. Den ytliga delen av hjärnan (hjärnbarken eller den grå substansen) styr de flesta av kroppens funktioner, till exempel syn, hörsel, tankeförmåga och rörelser. Djupare delar av hjärnan (den vita substansen) består framför allt av nervbanor som kopplar ihop olika delar av hjärnan och ryggmärgen.

Nervbanorna växlar över till motsatt sida i den vita substansen. Därför påverkar skador i vänster hjärnhalvan den högra sidan av kroppen, och tvärt om.

Nervcellerna är oersättliga. Om nervceller skadas och dör kan andra nervceller överta deras funktion bara i begränsad utsträckning. Därför leder skador i hjärnan ofta till bestående funktionsnedsättningar. Om talcentrum skadas riskerar talrubbningarna kan bli bestående. Om du blir förlamad i en arm är chansen liten att du återfår full styrka i den.

Men det betyder inte att alla skador som visar sig i den akuta fasen behöver bli bestående. Många celler i området utanför den skadade vävnaden kan få tillfälligt nedsatt funktion. I första skedet kan en skada alltså verka mer omfattande än den egentligen är.

Att leva med hjärnskada

Vissa besvär är särskilt vanliga efter en stroke eller annan förvärvad hjärnskada. Några är kroppsliga, medan många är osynliga. De kan påverka livet mycket. En del av besvären märks mest i början och avtar sedan.

Läs mer

Mer forskning om hjärnskada önskas

Läkarna Ellinore Richardson Larsson och Elisabet Åkesson på Stockholms Sjukhem berättar om nya viktiga forskningsrön som hjälper efter förvärvad hjärnskada. Men de vill se mer forskning på hela vårdkedjan, och mer samverkan.

Läs mer

Film: Så funkar hjärnan

Hjärnans nerver och kommunikationen i nervsystemet är mycket avancerade. Men det gör dem också känsliga för skador. Titta in och se hur hjärnans celler fungerar!

Se filmen

X