Närståendeträffar

Välkommen på våra träffar speciellt för dig som är närstående till någon med förvärvad hjärnskada. Närståendeträffarna är kostnadsfria.

När man är närstående kan det vara väldigt värdefullt att få möta andra i liknande situation och ta del av deras erfarenhet och kunskap. Det är oftast vad närståendeträffar är till för, också när det är föreläsningar.

Hjärna Tillsammans erbjuder även samtalsgrupper för närstående, om tillräckligt många är intresserade för att få ihop en grupp. Det kommer att komma introduktionsträffar om samtalsgrupperna.

På våra föreläsningar för närstående är också personal välkommen som i arbetet möter närstående till personer med förvärvad hjärnskada. Däremot är samtalsgrupperna till för närstående själva.

Den senaste träffen hölls 13 november med temat stöd och resurser. Försäkringskassan kom på besök och informerade. Läs rapport från träffen

Så fort det blir aktuellt med en ny närståendeträff, kommer du att kunna läsa om det här på webbplatsen. Du kan också hålla utkik på vår Facebook-sida.

 

 

X