Hjärna Tillsammans

Hjärna Tillsammans

Vi är ett projekt för att stärka stödet till personer med förvärvad hjärnskada. Bland annat anordnar vi regelbundna aktiviteter för personer med egen skada, och en del speciellt för närstående. Här kan du läsa mer om vår verksamhet. Välkommen på föredrag, träffar med social samvaro eller utbildningar.

Fortsätt läsa

Du kan också möta några personer med förvärvad hjärnskada direkt här på hemsidan. Vi kallar dem och andra inspirerande människor våra hjärnhjältar!

Första tisdagen i månaden bjuder vi in till tisdagsträffar. De är i första hand till för personer med förvärvad hjärnskada. Men det går också bra att komma om du är närstående, personal eller bara intresserad. Tisdagsträffarna kostar inget, men du behöver föranmäla dig.

Ofta är det föredrag om något ämne, ibland är det prova på-träffar eller rent sociala träffar. Men samvaro, nya möten och samtal blir det varje gång. Du hittar inbjudan till varje tisdagsträff här på hemsidan.

Vi har också haft föreläsningar särskilt för närstående. Till våren planeras en ny närståendeträff. Mer information kommer.

Hjärna Tillsammans anordnar även utbildningar. I slutet av våren 2017 startade den första samtalscirkeln enligt ett upplägg som är nytt för Stockholm men har använts med goda resultat i patientutbildningar på andra håll. Samtalscirklar kommer att erbjudas i nya omgångar, dels för personer med förvärvad hjärnskada och dels för närstående.

Utbildningar för personal inom vård och omsorg är också på gång.

Alla Hjärna Tillsammans träffar och utbildningar hittar du i kalendern. Där samlas också information om många andra aktiviteter, anordnade av till exempel projektets aktörer.

De aktiviteter du hittar i kalendern är öppna. De kräver alltså inte medlemskap eller remiss.

Mötesplatser för att bygga nätverk

Sedan november 2016 anordnar vi regelbundna träffar som i första hand är till för dig med förvärvad hjärnskada. Varje träff har ett nytt tema, den första tisdagen i månaden. Gruppen som tar fram träffarna vill hjälpa till att bryta isoleringen.

Läs mer

Närståendeträffar

En del av våra träffar är speciellt för närstående. Samtalsgrupper för närstående kommer också att erbjudas i nya omgångar. Där kan du få tips och råd från andra i samma situation som har lång erfarenhet.

Läs mer

Heldag om hjärnskada lockade många

Hjärna Tillsammans höll en stor konferens 20 november om samverkan efter förvärvad hjärnskada, tillsammans med ett annat projekt. Runt 250 intresserade lyssnade på föredrag, panelsamtal och Hjärna Tillsammans populära bloggrupp Huvudsaken.

Läs mer

Utbildning

Mycket har hänt de senaste åren inom rehabiliteringen efter förvärvad hjärnskada. Allt fler forskar också i ämnet. Hjärna Tillsammans tar fram flera helt nya utbildningar. 2017 startade vi samtalsgrupper för större egenmakt efter en skada. Även flera personalutbildningar är på gång. Personer med egen skada är med hela vägen i arbetet med dem.

Se våra utbildningar 

Vårt förhållningssätt

På Hjärna Tillsammans tillåter vi inga nedsättande uttryck. Vi verkar för ett öppet klimat och alla är lika välkomna.

Läs mer
X