När din partner drabbas av en förvärvad hjärnskada kan det påverka ert sex- och samliv. Det är vanligt att uppleva problem med sexlivet efter en förvärvad hjärnskada. Många olika faktorer spelar in – medicinska, psykologiska och sociala.

Det kan kännas osäkert och svårt att prata öppet och ärligt om känslor, rädslor och behov som rör sex och samlevnad. Försök lyssna på varandra och visa empati. Det finns också professionell hjälp att få.

Kerstin Fugl-Meyer är adjungerad professor i socialt arbete, inriktning klinisk sexologi, vid Karolinska Institutet och är knuten till Karolinska universitetssjukhuset. Hon berättar i en intervjua att man sett i studier att det ofta är de emotionella svårigheterna efter en stroke som ger sexuella problem snarare än de rent medicinska.

Man har i forskningsstudier sett att det många gånger är partnern som har det svårast vad gäller sex och samlevnad.

– Här spelar ju även andra saker in. Ofta ändrar man sina roller i en parrelation efter en stroke. Den anhörige får ta mer ansvar och blir trött och har mindre tid för sig själv, och man kan känna sig mer ensam. Därför måste även partnern inkluderas i vården och i rehabiliteringen.

Glädjande är att det även finns de som upplever positiva förändringar i sexlivet efter en stroke. De berättar att de känner en större intimitet trots svårigheterna och att förhållandet har blivit djupare. Och det, menar Kerstin Fugl-Meyer, är bra att veta för att kunna hjälpa patienter och deras partner.

– De här paren som upplever positiva förändringar beskriver att man tar sig mer tid med varandra och kan tala om sexualiteten på ett annorlunda sätt än innan stroken. Det gör det lättare att gå vidare och hitta nya vägar i samlivet.

Läs hela intervjun med Kerstin Fugl-Meyer här

Hit kan du vända dig för att få råd om sexuell hälsa

Vid pågående kontakt med Rehabteam: börja där och prata med någon ni har förtroende för

Vårdcentralen: där det kan vara en läkare, sjuksköterska, kurator eller psykolog som kan hjälpa till

Sexologisk öppenmottagning eller kommunal familjerådgivning: de har också mycket kunskap och är kunniga på att handskas med förändringar i livet

Bosse råd & stöds kunskapscenter: har utbildad sexolog, har utbildningar för personer med funktionsnedsättning och anhöriga om sexuell hälsa.
Läs mer här

Projektet ”Min sexualitet, min rätt” är ett arvsfondsprojekt som Funktionsrätt Sverige driver.
Läs mer här