När någon i familjen får en allvarlig hjärnskada, påverkas också föräldraskapet. Det blir svårare att ta hand om barnen och ha rutiner och struktur i vardagen. Många föräldrar kämpar med att både vårda och stödja den skadade familjemedlemmen samtidigt som de ska ha tid och ork att finnas till för sina barn.

En förälder med förvärvad hjärnskada kan uppleva svårigheter med att hantera och förstå information, kommunicera och vara fysiskt aktiv med sitt barn på samma sätt som tidigare, samt att vara närvarande i barnets liv. Detta påverkar både vuxna och minderåriga barn på olika sätt.

Barn, oavsett ålder, märker när personer som de står nära inte mår bra, men kan ha svårt att förstå vad som händer. Berätta och prata med barnet. Annars finns risk att barnet drar sina egna slutsatser, blir orolig, fantiserar eller tar på sig skulden. Vissa barn visar sina känslor öppet medan andra döljer sina verkliga känslor.

För att hjälpa minderåriga barn kan det vara bra att tänka på:

  • Var ärlig och öppen med barnet om situationen, ge dem möjlighet att ställa frågor och svara på deras frågor.
  • Engagera barnet i vardagslivet och behåll familjens rutiner och intressen. Barn oroar ofta sig för praktiska saker som matlagning, skolhämtning, fritidsaktiviteter och läsandet av godnattsagan. De kan även oroa sig för ekonomin och att behöva flytta eller byta skola.
  • Informera förskola och skola om barnets situation så att de kan vara uppmärksamma på eventuella förändringar. Det kan också vara skönt för barnet att någon vet. Prata med barnet och kom överens om vem som ska få information.
  • Var uppmärksam på förändringar i barnets beteende eller välmående.

Ta hjälp av andra

Barn behöver inte bara prata med de allra närmaste i familjen. Andra vuxna som barnet och familjen litar på, som vänner, släktingar eller föräldrar till barnets kompisar, kan också vara till hjälp. Ibland vill barnet prata med andra om det som har hänt eller oroar sig för att göra dig ledsen.

Är du förälder eller bor med barnet är det bra att känna till att vård- och omsorgspersonal har ett lagligt ansvar att erbjuda information, råd och stöd till barnet. De kan även hjälpa dig att prata med barnet genom att ge råd eller vara med när du berättar om hjärnskadan. Om det passar dig kan personalen också prata med barnet enskilt utan din närvaro. Om personalen inte tar upp detta kan du eller barnet fråga om det.

”Minderåriga barns behov av råd, stöd och information är jätteviktigt. Vi frågar alltid våra patienter om det finns minderåriga barn och vilken information de har fått om förälderns hjärnskada.”
Ylva Kruse, enhetschef på Hjärnskadecenter vuxna

Information om barns rättigheter.
Barnkonventionen lättläst och på flera språk.
Läs mer här

Barn som anhöriga, NKA
Läs mer här

Barn som anhöriga, kunskapsguiden 
Läs mer här