Landa tryggare med personlig vägledning. Hur och var finns stödet och rehabiliteringen? Var kan jag träffa andra i liknande situation? Och var får jag mer kunskap? I länet finns vägledare och samordnare dit du med förvärvad hjärnskada, är närstående eller arbetar inom området kan vända dig.

Efter en stroke eller annan form av förvärvad hjärnskada förändras livet dramatiskt och blir annorlunda under lång tid – för en del livet ut. För att landa tryggare finns två landstingsdrivna stöd i länet. Dit kan du med stroke/förvärvad hjärnskada eller är närstående vända dig med frågor om rehabilitering, aktiviteter och få stöd och hjälp. Även personal är välkommen att höra av sig med frågor. Stroke- och hjärnskadesamordnare och vägledare har ett nära samarbete och ingår i nätverket ”Hjärna Tillsammans” där patientföreningar och vårdaktörer samverkar för ökad livskvalitet för målgruppen.

Stroke- och hjärnskadevägledare

Du som har frågor om rehabilitering efter stroke eller annan förvärvad hjärnskada, är närstående eller arbetar inom området kan vända dig till vägledaren. Vägledaren ger individuell rådgivning, kan hänvisa rätt i vården och samverkar med stroke- och hjärnskadesamordnare.

Emma Schött.
Telefon: 08-123 596 67.
Telefontid: Måndag-fredag, klockan 8.00-16.00.
Hemsida

Du kan även chatta med stroke -och hjärnskadevägledaren via appen Alltid Öppet.
Här hittar du instruktioner för hur du gör för att chatta

HjärnaTillsammans podcast avsnitt 3 – Emma Schött

 

Stroke- och hjärnskadesamordnare – för dig som arbetar i primärvården

På Akademiskt primärvårdscentrum finns stroke- och hjärnskadesamordnare med uppdrag mot vårdgivare inom primärvård. De erbjuder bland annat fortbildning och verksamhetsstöd med syfte att stärka vårdkedjan. Akademiskt primärvårdscentrum erbjuder fortbildning, verktyg och stöd för att öka kunskap och kompetens om stroke – i första hand till dig som arbetar i primärvården.

Kontaktperson: Carmen Wärlinge.
E-post: carmen.warlinge@sll.se

X