En hjärnskada kan påverka många olika förmågor, ofta till exempel orken och minnet. Vissa typer av arbetsuppgifter kan innebära för stora utmaningar efter en skada. Därför kan det gamla arbetet behöva anpassas. Eller så är det nödvändigt att byta till andra arbetsuppgifter.

I den här avdelningen kan du läsa om vilket stöd som finns vad gäller inkomst, arbete och sysselsättning.

Den som inte kan arbeta heltid, eller inte alls, kan få viss inkomstersättning. Om man inte längre kan fortsätta på sitt gamla arbete kan man få stöd i att hitta något annat att arbeta med än förut.

Kanske behöver man gå en utbildning för att kunna utföra nya arbetsuppgifter. Kanske behöver man lära sig att göra sådant man tidigare gjort, men på ett nytt sätt.

Ekonomisk ersättning när du inte kan arbeta kommer oftast från Försäkringskassan. Via Arbetsförmedlingen kan du få stöd när du behöver hitta nya arbetsuppgifter.

De kan till exempel hjälpa dig till utbildning, eller om du behöver prova en ny typ av arbete innan du kan börja jobba ordentligt. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samarbetar då, så att du får ersättning under tiden.

Arbetsförmedlingens stöd kan bestå i att låta dig komma till någon studieverksamhet eller arbetslivsinriktad verksamhet. Sedan är det den som står för den praktiska hjälpen, till exempel att leta efter praktikplats. Ibland kan man också få komma till sådan verksamhet via kommunen.

Misa och Nytida är två av de verksamheter som hjälper till med arbete och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning. De är också aktörer i Hjärna Tillsammans.

En del skador gör att det inte är möjligt att arbeta, under en period eller kanske för alltid. Då mår hjärnan bra av att man ändå är aktiv i vardagen och har sociala kontakter. Läs mer om det under Gemenskap.

Film:

Lena Boström fick en hjärnblödning för 15 år sedan. Med stöd från MISA kunde hon börja arbetsträna på Bagarmossens bibliotek. Hon stormtrivdes direkt och kände att hon fått en meningsfull sysselsättning.

Klicka på play för att se filmen.

https://youtu.be/xmeXQEznYCQ

Försäkringskassan

Har du sjukdom eller funktionshinder som påverkar dig ekonomiskt? Det finns flera ersättningar att söka från Försäkringskassan.

Hela Artikeln

Jobb efter stroke

Hur kan fler klara av att börja arbete igen efter en stroke? Att samarbeta över gränserna samt utgå från individen är A och O.

Hela Artikeln