För dig som har svårt att kommunicera finns det stöd att få. Särskilda samtalstolkar kan hjälpa dig vid telefonsamtal och möten. De ser till att samtalet flyter på så att alla förstår. Du kan också få läs- och skrivhjälp. Stödet är kostnadsfritt.

Tycker du att det är svårt att använda telefon? Fastnar du i telefonväxlar och lyckas inte komma fram till en människa? När du ska besöka till exempel läkaren eller Försäkringskassan, har ni svårt att förstå varandra? Har du problem att sköta din post för att det är besvärligt för dig att läsa eller skriva?

Då finns det stöd i form av två tjänster: Teletal och Taltjänst. Deras tolkar är specialister på att hjälpa personer med funktionsnedsättningar. Men de jobbar på lite olika sätt, och kompletterar varandra. Du behöver inte välja, utan kan gärna använda båda.
Teletal och Taltjänst kostar dig inget.

Du behöver ingen remiss eller speciell diagnos. Taltjänst hjälper dig som har någon språkstörning.

Tolkarna finns med under samtalet. De kan tolka otydligt tal och svåra ord. Du väljer själv vilken hjälp du vill ha och hur mycket. Ni förbereder också samtalet tillsammans.

Tolkarna är opartiska. De kan hjälpa dig med formuleringar, men de är noga med att inte påverka dina beslut. För att kunna få hjälp av dem måste du därför ha en kognitiv förmåga och kunna fatta egna beslut.

Taltjänst tolkar inte andra språk än svenska.

Alla tolkarna har tystnadsplikt. De berättar aldrig för någon annan om dig och dina samtal.

Så fungerar Taltjänst

Till skillnad från Teletal har Taltjänst tolkar som du träffar. De kan ge dig stöd vid telefonsamtal, ungefär som Teletal gör. Men Taltjänst kan också hjälpa till på flera andra sätt.

Tolkarna kan följa med dig på besök hos till exempel läkare, banken eller kommunen. De kan också ge läs- och skrivstöd. Till exempel kan de hjälpa dig att läsa och skriva brev, betala räkningar eller fylla i blanketter.

Vid en första träff lär tolken känna dig. Du kanske använder alternativa kommunikationssätt som tekniska hjälpmedel, alfabetstavla eller gester. Din tolk lär sig ditt sätt att kommunicera och hur just du fungerar. Sedan kan tolken börja hjälpa dig.

Du behöver boka tid i förväg. Oftast får du en tid inom två veckor.

Taltjänst är en del av Habilitering & Hälsa som tillhör Stockholms läns landsting. Alla i Stockholms län som har någon tal-, röst- eller språkskada kan få stöd av Taltjänst. Även i en del andra landsting finns egen taltjänst för dem som bor där.

Den som behöver tolk på grund av hörselskada ska i stället vända sig till Tolkcentralen.

Två tolkar på Taltjänst berättar

När en tolk ska följa med på besök hos till exempel myndigheter eller vården, görs en stor del av arbetet i förväg. Klienten och tolken förbereder mötet tillsammans.

– Det ska ofta gå väldigt fort när man väl är på plats. Utan förberedelse blir många av våra klienter helt låsta. Men har man väl förberett är det många som klarar mycket av samtalet själva, fast vi finns med som stöd, säger Maria Viberg.

Hon och kollegan Carin Engström är två av tolkarna på Taltjänst.

– Vi är inte behandlande på något sätt. Vi tränar inte talet, förklarar Maria Viberg.

Många som vänder sig till Taltjänst vill ha med en tolk första gången de träffar en ny vårdkontakt eller annan behandlare. Sedan hittar de kanske ett eget kommunikationssätt med den behandlaren, och klarar sig själva.

Även den som annars klarar att kommunicera bra kan ha svårt med just telefon.

– Man kan fastna i telefonväxlar. Det är en karusell man hamnar i, och där ska man hinna med en massa. Det är snabb information. Man ska knappa in personnummer och annat på kort tid, förklarar Carin Engström.

– Och man blir dåligt bemött i telefonsamtal. Många klienter har berättat för mig att de får luren i örat, säger Maria Viberg.

För dem som behöver mycket stöd kan Taltjänst hjälpa till regelbundet, upp till en gång i veckan. Andra hör av sig dit någon enda gång, till exempel för att göra i ordning en ansökan till en myndighet.
Några klienter har god hjälp av anhöriga eller assistenter, men vill kunna sköta enstaka saker som ekonomi utan andras insyn.

– Vi är ett verktyg, vi gör det som behövs. Vår roll är att anpassa oss efter klienten. Verktyget ser olika ut beroende på vem som använder det, säger Carin Engström.

– Vi kan finnas till i en jätteliten del av samtalet, eller jättestor del, säger Maria Viberg.

Så når du Taltjänst
08-123 351 20
taltjanst.slso@sll.se
Sabbatsbergs sjukhus
Olivecronas väg 5, 2 tr
113 61 Stockholm
Hemsida: http://habilitering.se/taltjanst

Se en film om Taltjänst

Taltjänst har givit sitt tillstånd till att deras film finns här.

Kort om Taltjänst

  • För dig med tal-, röst- eller språkskada
  • Du träffar och lär känna tolken
  • Hjälper till med möten, telefonsamtal eller att läsa och skriva
  • Du kan även kommunicera med gester, din bokstavstavla etc
  • Du behöver boka i förväg