Ansvaret för stödet till personer med skada eller funktionsnedsättning är utspritt mellan stat, kommun och region som sköter olika bitar. Därför kan det bli svårt att få klart för sig vilket stöd som erbjuds, och vart man ska vända sig. Här vill Hjärna Tillsammans hjälpa till och försöka bena ut begreppen.

I den här delen av sajten kan du läsa om vilken huvudman som ansvarar för vad. Vi går igenom vilka de viktigaste typerna av stöd är, och var du hittar dem.

Dessutom kan du läsa mer i detalj om det stöd som finns. Men stöd kan vara så många olika saker. För att informationen ska bli lite mer lätthanterlig har två huvudtyper av stöd fått egna delar på Hjärna Tillsammans sajt.

Hälso- och sjukvårdens insatser hittar du därför mer detaljerat om under Rehabilitering.

Stöd som har att göra med inkomst, arbete och annan sysselsättning beskrivs mer under Sysselsättning och försörjning.

Övriga typer av stöd läser du om i den här delen.

För flera sorters stöd gäller att den instans som har ansvar för det – stat, kommun eller region – kan i sin tur ge i uppdrag åt privata utförare att genomföra det praktiskt. Till exempel är rehabilitering regionens ansvar. Om regionen ger det i uppdrag till privata vårdgivare, är det landstinget som sätter upp regler och även betalar. För att kunna komma som patient till den privata utföraren måste du först ha fått rehabiliteringen beviljad av regionen. På samma sätt kan hemtjänst utföras av ett privat företag på uppdrag av kommunen. Då måste du först ha fått hemtjänsten beviljad av kommunens biståndshandläggare. Ibland kan du som patient eller brukare få välja mellan olika utförare.

Du kan behöva betala en del själv. Resten betalas med skattepengar.

Hur påverkas du av att ansvaret är uppdelat mellan stat, kommun och region? Först och främst behöver du vända dig till rätt instans i varje ärende. Men du kan få hjälp med att få veta vart du ska vända dig i just ditt fall, till exempel av lots.

Teletal

För dig som har svårt att kommunicera finns det stöd att få. För dig som pratar i telefon finns Teletal som hjälper dig och svarar på dina frågor.

Hela artikeln

Hjälpmedel

Det kan vara väldigt svårt att hitta rätt i djungeln av hjälpmedel. Hur gör jag för att hitta rätt?

Hela Artikeln

Taltjänst

För dig som har svårt att kommunicera finns det stöd att få. För dig med tal-, röst- eller språkskada finns Taltjänst.

Hela Artikeln