I rehabilitering behövs olika typer av specialutbildad vårdpersonal. De samarbetar med varandra, med dig som patient och med dina närstående.

För varje person som får rehabilitering efter akutvård ska en individuell plan utformas. Varje skada är olika, och därför är det olika saker varje patient behöver. Din rehabilitering ser inte precis likadan ut som någon annans.

Eftersom hjärnan är kroppens mest avancerade organ är de rehabiliteringsmedicinska frågeställningarna mycket komplexa. Därför kräver hjärnskaderehabilitering erfarenhet och bred kompetens hos flera yrkesgrupper. Tillsammans bildar de rehabiliteringsteamet. De lär dig som patient att hantera dagliga uppgifter trots funktionsnedsättningen, och utbildar även dina närstående.

Men en till viktig kompetens behövs: Kunskapen om dig, hur du fungerar, dina önskemål och din motivation. Det är du själv och närstående som bidrar med den kunskapen. Utan den kan inte rehabiliteringen ge resultat.

Du själv, närstående och rehabiliteringsteamets personal sätter tillsammans upp mål för din rehabilitering. Arbetet sker sedan stegvis och bygger på de uppsatta målen. Regelbundet håller ni möten för att diskutera hur behandlingen går. När du uppnått ett delmål, är det dags att sätta nya mål.

Dessa yrkesgrupper ingår ofta i ett rehabiliteringsteam. Listan baseras främst på information från Medibas om strokerehabilitering, och på material från Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft om rehabilitering vid förvärvad hjärnskada.

Läkare

Det finns en del läkare som är specialister i rehabiliteringsmedicin. Men andra läkare som också kan arbeta med rehabilitering är allmänläkare, invärtes medicinare, geriatriker (specialister på åldrandets sjukdomar) och neurologer (specialister på hjärnan och nervsystemet).

Fysioterapeut

Fysioterapeuter (och sjukgymnaster, som är den äldre yrkestiteln) sysslar med fysisk träning, till exempel om du har svårt att gå. De arbetar ofta med rörlighet, balans och koordination. Fysioterapeuter ansvarar också för utprovning av hjälpmedel för att ta sig fram, som käppar, rollatorer och rullstolar.

Arbetsterapeut

Arbetsterapeuter hjälper dig att få primära funktioner i vardagen att fungera – som att äta, personlig hygien, på- och avklädning eller matlagning. Kan du inte längre göra sådant på det sätt du brukade, lär de ut nya metoder anpassade till din situation. De bedömer och tränar bland annat kognition och finmotorik. De arbetar också med att hitta rätt hjälpmedel, så att du kan bli mer självständig.

Logoped

En hjärnskada kan ge afasi. Det innebär att ha svårt att tala eller tolka tal, eller svårt att läsa och skriva. Hjärnskadan kan också ge dysartri, sluddrigt och otydligt tal. Logopeder utreder och behandlar språkstörningar och problem med talmotoriken. De hjälper dig också med kommunikationshjälpmedel. En viktig uppgift för logopeder är att lära dina anhöriga hur de kan förbättra kommunikationen.

Kurator

Efter en skada är det ofta ett antal sociala frågor man behöver ta tag i. Hit kan till exempel höra familjesituation, boende, färdtjänst, utbildning och arbete. Kuratorer ger råd och stödsamtal till dig och dina närstående i sociala frågor. De vägleder också i kontakterna med myndigheter och det pappersarbete som då ofta behövs, till exempel om du ska söka ersättning från Försäkringskassan.

Övriga

Andra yrkesgrupper som kan delta är till exempel neuropsykolog, dietist, fotvårdare och personal som provar ut skenor/
stödbandage/specialskor.