Vad innebär det att få en skada på hjärnan? Till vem vänder man sig för att få råd och stöd? I den här serien på fyra filmer rätar vi ut frågetecken.

  • Inledning

  • Första tiden

  • En bit på vägen

  • På lång sikt

En förvärvad hjärnskada kan få stora konsekvenser och påverka hela livet. Det är vanligt att motorik, uppfattningsförmåga, språk, tal och relationer till andra människor påverkas.

Efter att ha lämnat akutvården är det många med förvärvad hjärnskada som fortfarande behöver stöd och insatser från samhället.

Rehabilitering kan hjälpa till att återfå förlorade förmågor efter en skada. Men det kan också handla om att lära sig att leva med kvarstående funktionshinder – ibland livet ut.

Vilken rehabilitering och vilket stöd finns? Var och när? Det ska de här filmerna hjälpa till att besvara.

Börja med att se den första filmen, som är en inledning om rehabprocessen. Det är en kedja som innehåller många olika byggstenar.

Dels finns olika typ av rehabilitering, både specialiserad och i öppenvården. Sedan finns andra insatser från vården, kommunen, ideella föreningar och andra aktörer.

Men vilka byggstenar som används och när, är väldigt olika beroende på hurdan skadan är och vilka behov man har. De följande tre filmerna berättar om två personers väg genom rehabprocessen steg för steg, som exempel på hur det kan se ut.

X