Förvärvad hjärnskada är en skada på hjärnan som inte är medfödd. I Sverige drabbas varje år cirka 70 000 människor av förvärvad hjärnskada. Stroke som orsakas av en blodpropp eller blödning i hjärnan, syrebrist till följd av hjärtstopp, hjärntumör, infektion och långvarig stress kan orsaka hjärnskador. Mer än hälften av alla förvärvade hjärnskador är traumatiska, ofta orsakade av trafik- eller fallolyckor.

Exempel på orsaker till förvärvad hjärnskada:

  • Stroke (hjärninfarkt och hjärnblödning)
  • Kraftigt våld mot huvudet (traumatisk hjärnskada)
  • Syrebrist (anoxisk hjärnskada)
  • Tumörer i hjärnan
  • Infektioner i hjärnan

Stroke

Stroke är ett samlingsnamn för blodpropp(hjärninfarkt) eller blödning i hjärnan. En propp är ett stopp i ett eller flera av hjärnans blodkärl, blödning kan till exempel uppstå när ett kärl i hjärnan brister. Proppen eller blödningen leder till syrebrist i hjärnan vilket kan skada viktiga funktioner.

Cirka 25 000 personer får stroke varje år i Sverige och det är den vanligaste orsaken till bestående hjärnskador.

Stroke den största orsaken till invaliditet och den tredje största orsaken till död.

Medelåldern för insjuknande i stroke är 75 år, men en femtedel av dem som drabbas är under 65 år.

Att snabbt komma under vård är viktigt för att minska skadan och dess konsekvenser.

Tidig rehabilitering är avgörande för att återfå bästa möjliga funktionsförmåga och ett liv med god livskvalitet.

Traumatisk hjärnskada

Varje år drabbas i Sverige ungefär 20 000 personer av traumatiska hjärnskador till följd av t ex yttre våld mot huvudet. Av dessa är cirka 80 procent lätta hjärnskador.

Ofta beror skadorna på trafikolyckor eller fallolyckor. Idrott, ridolyckor och misshandel är också vanliga orsaker.

Yngre män samt personer över 75 år tillhör de som ofta drabbas.

Traumatiska hjärnskador är den vanligaste orsaken till dödsfall och handikapp bland unga människor.

Syrebrist

I samband med till exempel hjärtstopp eller drunkningstillbud kan hjärnans celler skadas av syrebrist, så kallad anoxisk hjärnskada.

Hjärntumörer

En tumör i hjärnan kan orsaka skador på hjärnan.

Det kan också uppstå skador i samband med att en hjärntumör opereras bort.

Infektionsrelaterade hjärnskador

Infektioner i hjärnan orsakade av virus eller bakterier (encefalit) eller hjärnans hinnor (meningit) kan ge skador i hjärnan.

Ett exempel är virussjukdomen TBE som orsakas av fästingbett och som kan ge inflammation i hjärnan.

 

X