Förvärvad hjärnskada är en skada på hjärnan som inte är medfödd. I Sverige drabbas varje år cirka 70 000 människor av förvärvad hjärnskada.

Exempel på orsaker till förvärvad hjärnskada:

  • Stroke (hjärninfarkt och hjärnblödning)
  • Kraftigt våld mot huvudet (traumatisk hjärnskada)
  • Syrebrist (anoxisk hjärnskada)
  • Tumörer i hjärnan
  • Infektioner i hjärnan

Stroke

Stroke är ett samlingsnamn för blodpropp (hjärninfarkt) eller blödning i hjärnan. En propp är ett stopp i ett eller flera av hjärnans blodkärl. En blödning kan till exempel uppstå när ett kärl i hjärnan brister. Proppen eller blödningen leder till syrebrist i hjärnan, vilket innebär att cellerna i den delen av hjärnan skadas eller dör.

Cirka 25 000 personer får stroke varje år i Sverige och det är en av de vanligaste orsakerna till bestående hjärnskador. Medelåldern för insjuknande i stroke är 75 år och en femtedel av dem som drabbas är under 65 år.

Att snabbt komma under vård är viktigt för att minimera skadan och dess konsekvenser. Tidig rehabilitering är avgörande för att återfå bästa möjliga funktionsförmåga och ett liv med så bra livskvalitet som möjligt. Hjärnan har en fantastisk förmåga till självläkning och det finns ingen tidsgräns för hur länge återhämtning kan ske.

Traumatisk hjärnskada

Varje år drabbas i Sverige ungefär 20 000 personer av traumatiska hjärnskador till följd av till exempel yttre våld mot huvudet. Av dessa är cirka 80 procent lätta hjärnskador.

Ofta beror skadorna på trafik- eller fallolyckor. Idrott, ridolyckor och misshandel är också vanliga orsaker.

Yngre män samt personer över 75 år tillhör de som ofta drabbas.

Syrebrist

I samband med till exempel hjärtstopp eller drunkningstillbud kan hjärnans celler skadas av syrebrist, så kallad anoxisk hjärnskada.

Hjärntumörer

En tumör i hjärnan kan orsaka skador på hjärnan.

Det kan också uppstå skador i samband med att en hjärntumör opereras bort.

Infektionsrelaterade hjärnskador

Infektioner i hjärnan (encefalit) eller i hjärnans hinnor (meningit) orsakade av virus eller bakterier kan ge skador.

Ett exempel är virussjukdomen TBE som orsakas av fästingbett.

 

X