En förvärvad hjärnskada är en skada som inte är medfödd eller har uppstått under de första barnaåren. Det kan bero på olika faktorer som stroke, trauma, hjärntumör, infektioner, syrebrist eller andra sjukdomar som påverkar hjärnan.

Exempel på orsaker till förvärvad hjärnskada:

  • Stroke (hjärninfarkt och hjärnblödning)
  • Kraftigt våld mot huvudet (traumatisk hjärnskada)
  • Syrebrist (anoxisk hjärnskada)
  • Tumörer i hjärnan
  • Infektioner i hjärnan

Stroke

Stroke är en av de vanligaste orsakerna till bestående hjärnskador. Medelåldern i Sverige för insjuknande i stroke är 75 år, en femtedel av dem som drabbas är under 65 år.

Stroke är ett samlingsnamn för blodpropp (hjärninfarkt) eller blödning i hjärnan. En propp är ett stopp i ett eller flera av hjärnans blodkärl. En hjärnblödning kan till exempel uppstå när ett kärl i hjärnan brister och blöder. Proppen eller blödningen leder till syrebrist i hjärnan, vilket innebär att cellerna i den delen av hjärnan inte får tillräckligt med syre och näring och de skadas eller dör. En stroke kan orsaka permanenta hjärnskador. Beroende på var i hjärnan och i vilken omfattning skadan inträffar kan det påverka olika funktioner, inklusive språket.

Man kan också få en TIA, vilket står för transitorisk ischemisk attack, det är en ”mini-stroke”. Den liknar stroke men varar endast en kort stund (oftast några minuter upp till några timmar) och orsakar ingen permanent hjärnskada. TIA kan vara en varningssignal för en kommande hjärninfarkt och behöver undersökas för att kunna ge förebyggande behandling.

Att snabbt komma under vård vid stroke är viktigt för att minimera skadan och dess konsekvenser. Tidig rehabilitering är avgörande för att återfå bästa möjliga funktionsförmåga och ett liv med så bra livskvalitet som möjligt. Hjärnan har en fantastisk förmåga till självläkning och det finns ingen tidsgräns för hur länge återhämtning kan ske.

Traumatisk hjärnskada

Traumatiska hjärnskador uppstår till exempel till följd av yttre våld mot huvudet. Yngre män samt personer över 75 år tillhör de som ofta drabbas. Ofta beror skadorna på trafik- eller fallolyckor. Idrott, ridolyckor och misshandel är också vanliga orsaker.

Traumatiska hjärnskador orsakar tryck mot eller slitning av hjärnvävnaden eller på hjärnans blodkärl med blödningar som följd, vilket kan skada hjärnans funktioner. Om händelsen orsakar skador på de delar av hjärnan som är involverade i språkfunktioner, kan det resultera i afasi. Symptomen och konsekvenserna varierar beroende på skadans omfattning och vilka områden i hjärnan som påverkas

Syrebrist

I samband med till exempel hjärtstopp eller drunkningstillbud kan hjärnans celler skadas av syrebrist, så kallad anoxisk hjärnskada.

Hjärntumörer

En tumör i hjärnan kan orsaka skador på hjärnan.

Det kan också uppstå skador i samband med att en hjärntumör opereras bort.

Infektionsrelaterade hjärnskador

Infektioner i hjärnan (encefalit) eller i hjärnans hinnor (meningit) orsakade av virus eller bakterier kan ge skador.

Ett exempel är virussjukdomen TBE som orsakas av fästingbett.