Hjärnan är inblandad i det mesta vi gör, känner och upplever. Det är den som ger oss vår personlighet och våra känslor. Hjärnan gör att vi har ett medvetande, att vi kan tänka och att vi kan minnas. Hjärnan kontrollerar också kroppens funktioner, till exempel våra sinnen och rörelser. 

En skada på hjärnan kan leda till olika typer av konsekvenser. Vilka konsekvenserna blir beror på olika faktorer tex var skadan sitter, skadans omfattning, personens ålder och tidigare funktionsnivå. Hjärnan har dock en förmåga att läka och kompensera samt att bli bättre genom träning. Efter en skada på hjärnan sker oftast en förbättring, helt eller delvis och det som inte blir bra lär man sig att hantera. Men det tar tid och kräver tålamod. Det kanske inte blir som förr men det kan bli bra ändå.

Så här fungerar hjärnan

Storhjärnan består av två delar som sitter ihop med varandra. Hjärnbalken som sitter mellan storhjärnans två halvor består av en stor samling nervtrådar som gör att de båda hjärnhalvorna kan skicka signaler till varandra. På så sätt samordnas de båda hjärnhalvornas aktiviteter.

Storhjärnans yttre lager kallas hjärnbarken eller cortex. Den består av grå hjärnsubstans som innehåller nervceller. Hjärnbarken styr de flesta av kroppens funktioner, till exempel syn, hörsel, tankeförmåga och rörelser.

Storhjärnans inre delar är till största delen uppbyggd av vit substans. Den vita substansen består av nervbanor och av stödjande celler som kallas gliaceller. Nervbanorna förmedlar information mellan nervcellerna och mellan hjärnans olika delar. Detta gör att hjärnans olika delar kan samarbeta.

Nervbanorna växlar över till motsatt sida i den vita substansen. Därför påverkar skador i vänster hjärnhalvan den högra sidan av kroppen, och tvärt om.

Lillhjärnan sitter i bakre delen av huvudet. Den är till exempel viktig för balansen.

Hjärnans nerver och kommunikationen i nervsystemet är mycket avancerade. Men det gör dem också känsliga för skador.

Hjärnan är formbar och förändras livet ut

Vår hjärna är fantastisk och har en förmåga att anpassa sig och förändra sin struktur under hela vårt liv. Det kallas att hjärnan är plastisk och innebär att vår hjärna omorganiserar sig så att vi som individer hela tiden kan lära oss nya saker och kan förbättra vår hjärnas funktioner. Hjärnan svarar på den miljö vi lever i och vad vi upplever. Det innebär även en möjlighet att till viss del reparera skador och förhindra sjukdom i hjärnan.

Film: Så funkar hjärnan

Titta in och se hur hjärnans celler fungerar!

 

Film från Brainbus Sverige.