Livet efter en förvärvad hjärnskada blir ofta annorlunda mot hur det såg ut innan skadan med nya förutsättningar  – i familjelivet och i sociala sammanhang. Hjärnskadan kan bland annat innebära psykosociala problem, det vill säga svårigheter som i olika grad påverkar känslomässiga och sociala förmågor.

Allt det här kan upplevas som att man får en delvis ny identitet. Att behöva lära sig att hantera och leva utifrån de nya förutsättningarna kan vara en stor emotionell utmaning.

Hjärnskadan kan ge förändringar i personlighet och beteende. Det kan också vara svårt att förstå vad skadan gett för begränsningar och behov, vilket får konsekvenser i det dagliga livet och i samspelet/kommunikationen med omgivningen. De psykosociala problemen efter en förvärvad hjärnskada kan även handla om att personen blir trött fortare och har en ökad känslighet för stress. Svängningar i humöret och depression är också vanliga konsekvenser.

Hur stora psykosociala svårigheter en person med förvärvad hjärnskada får är individuellt och kan förändras med tiden. I många fall mår även de närstående sämre psykiskt eftersom de i hög grad påverkas av den skadades livssituation och svårigheter.

Exempel på psykosociala svårigheter

 

  • Blir lättare trött
  • Ökad stresskänslighet
  • Humörsvängningar
  • Nedstämdhet och depression
  • Minskad initiativförmåga
  • Sexuella svårigheter
  • Personlighets-/beteendeförändringar
  • Bristande sjukdomsinsikt
  • Svårigheter att kontrollera impulser

Sexuell hälsa efter stroke

Här finner du ett reportage med Kerstin Fugl-Meyer som är adjungerad professor i socialt arbete, inriktning klinisk sexologi, vid Karolinska Institutet.

Hela artikeln

Personlighetsförändring?

Förändras personligheten efter hjärnskada? Reportage med Mikael Ledin, psykolog, och Catharina Nygren Deboussard, överläkare.

Hela artikeln

X