Vid en förvärvad hjärnskada kan man få svårigheter som inte är direkt synliga för omgivningen. Det kan handla att ta emot, lagra, bearbeta och plocka fram information som i sin tur kan leda till sämre möjligheter att kommunicera, utföra praktiska handlingar och att vara delaktig i samhällsliv.

Blir hjärnan skadad kan det uppstå fel i de processer som ska skapa ordning, planera och utföra olika aktiviteter. En person med hjärnskada kan få svårare att koncentrera sig och minnas, förstå och bearbeta information, och bli sämre på att analysera och lösa problem. Skadan kan också leda till en nedsatt förmåga att kommunicera och lära sig nya saker.

Så kallade kognitiva och exekutiva funktionsnedsättningar påverkar individens beteende. Det kan i sin tur skapa svårigheter och begränsningar i samspelet med andra människor. För en person med hjärnskada kan de för omgivningen osynliga beteende- och känslomässiga svårigheterna av den anledningen upplevas som ett större problem än de motoriska.

Hjärnans exekutiva förmågor är kopplade till funktioner som motivation, uppmärksamhet och problemlösning. Dessa är nödvändiga för att klara av skolan eller fungera på en arbetsplats. Har inte omgivningen kunskap om den drabbades kognitiva och exekutiva begränsningar kan det i värsta fall tolkas som att personen är lat eller slarvar när hen exempelvis inte klarar av att genomföra en uppgift.

Med anpassad rehabilitering och träning kan kognitiva förmågor, precis som motoriska, tränas upp så att den drabbade kan klara sig så bra som möjligt i dagliga livet.

 Kognitiva svårigheter kan till exempel begränsa förmågan att:

  • Bearbeta och tolka sinnesintryck.
  • Fokusera och lyssna uppmärksamt, både när det är tyst och när i störande miljö
  • Följa med i samtal där flera personer deltar.
  • Tänka logiskt och vara flexibel i situationer som kräver problemlösning.
  • Förstå och följa en instruktion. Utvärdera om den gjordes rätt.
  • Komma ihåg ett planerat biobesök eller läkarbesök.
  • Passa tider och hitta till en plats.
  • Sätta upp mål, planera och organisera.

Exekutiva svårigheter kan till exempel begränsa förmågan att:

  • Ta egna intiativ till aktiviteter.
  • Fullfölja och utvärdera något man gjort.

Med rätt strategier...

Ett reportage med Anna Jansson och Emily Brorson, på neurologiska kliniken vid Stora Sköndal. Om kognitiva svårigheter, rätt strategier och hjälpmedel som kan underlätta.

Hela artikeln

Envishet och KBT...

Läs här ett reportage med Micke. Han har med hjälp av sin målvetenhet och KBT fått verktyg att bland annat hantera stress bättre.

Hela artikeln

X