Alla som får en förvärvad hjärnskada drabbas olika. Vilka konsekvenserna blir beror på olika faktorer, som var skadan sitter, omfattning på skadan, personens ålder och tidigare funktionsnivå.

En förvärvad hjärnskada kan leda till nedsättningar av kognitiva, känslomässiga/emotionella och/eller fysiska funktioner. Funktionsnedsättningens svårighetsgrad varierar allt från helt eller delvis återgående till så omfattande att personen är helt beroende av stöd och hjälp från andra.

Fysiska svårigheter är vanliga och kan visa sig som nedsatt muskelstyrka, känselbortfall, koordinationssvårigheter som i sin tur kan leda till gång- och balanssvårigheter, nedsatt fysisk uthållighet och olika sorters smärta.

Beroende på omfattningen av skadan kan personen ha svårigheter att klara av sina tidigare hemsysslor, fritidsaktiviteter och arbete. Med anpassad rehabilitering, strategier och hjälpmedel kan den fysiska förmågan tränas upp och förbättras men inte sällan behövs det också stöd för att kunna hantera och kompensera bestående fysiska konsekvenser i ett längre perspektiv.

Förbättringar av nedsatta funktioner går ofta snabbast den första tiden efter skadan.
Hjärnan har en fantastisk förmåga till självläkning och det finns ingen tidsgräns för hur länge återhämtning kan ske.

Vanliga fysiska konsekvenser av en hjärnskada:

  • Halvsidig muskelsvaghet eller förlamning
  • Ökad muskelspänning, spasticitet
  • Onormal muskelslapphet, hypotoni
  • Balanssvårigheter och yrsel
  • Svårighet att svälja, dysfagi
  • Förändrad känsel för beröring, smärta, värme och kyla
  • Förändrad lukt, syn och hörsel

Handträning

Arbetsterapeuten Marie Carlsson och fysioterapeuten och neurospecialisten Ulrika Björkman från Stora Sköndal informerar om handträning.

Hela artikeln

Träning ger resultat

Reportage med Monica Hellron, fysioterapeut på Hälsa och Rehab Furuhöjden. Om fysisk påverkan, vikten av realistiska mål och att inte jämföra sig med andra.

Hela artikeln

X