Livet efter en förvärvad hjärnskada blir ofta annorlunda med nya förutsättningar både i familjelivet och i sociala sammanhang jämfört med hur det såg ut innan skadan. Hjärnskadan kan bland annat innebära psykosociala svårigheter, som i olika grad påverkar känslomässiga och sociala förmågor.

Allt det här kan upplevas som att man får en delvis ny identitet. Att behöva lära sig att hantera och leva utifrån de nya förutsättningarna kan vara en stor känslomässig utmaning.

Hjärnskadan kan ge förändringar i personlighet och beteende, vilket kan få konsekvenser i det dagliga livet och i samspelet/kommunikationen med omgivningen. De psykosociala svårigheter efter en förvärvad hjärnskada kan även handla om att personen blir trött fortare och har en ökad känslighet för stress. Svängningar i humöret och depression är också vanliga konsekvenser.

Hur stora psykosociala svårigheter en person med förvärvad hjärnskada får är individuellt och kan förändras med tiden. I många fall mår även de närstående sämre psykiskt eftersom de i hög grad påverkas av den skadades livssituation och svårigheter.

Exempel på psykosociala svårigheter

 

  • Blir lättare trött.
  • Ökad stresskänslighet.
  • Humörsvängningar.
  • Nedstämdhet och depression.
  • Minskad initiativförmåga.
  • Sexuella svårigheter.
  • Personlighets-/beteendeförändringar.
  • Bristande sjukdomsinsikt.
  • Svårigheter att kontrollera impulser.

Sexuell hälsa efter stroke

Här finner du ett reportage med Kerstin Fugl-Meyer som är adjungerad professor i socialt arbete, inriktning klinisk sexologi, vid Karolinska Institutet.

Hela artikeln

Personlighetsförändring?

Förändras personligheten efter hjärnskada? Reportage med Mikael Ledin, psykolog, och Catharina Nygren Deboussard, överläkare.

Hela artikeln

Hjärnskadecenter ger anhöriga stöd

Nära anhöriga drar ofta ett tungt lass och är samtidigt nyckelpersoner i rehabiliteringen av den som drabbats av till exempel en stroke. Vid Hjärnskadecenter vuxna erbjuds även anhöriga stöd. Läs ett reportage med kuratorerna Anne Swartling och Anita Eriksson som har lång erfarenhet av anhörigstöd till både barn och vuxna.

Hela artikeln