Vid en förvärvad hjärnskada kan man få svårigheter som inte är direkt synliga för omgivningen. Det kan handla att ta emot, lagra, bearbeta och använda information som i sin tur kan leda till sämre möjligheter att kommunicera, utföra praktiska handlingar och att vara delaktig i sociala sammanhang och samhällsliv.

Blir hjärnan skadad kan det uppstå fel i de processer som ska skapa ordning, planera och utföra olika aktiviteter. En person med hjärnskada kan få svårare att koncentrera sig och minnas, förstå och bearbeta information samt bli sämre på att analysera och lösa problem. Skadan kan också leda till en nedsatt förmåga att kommunicera och lära sig nya saker.

Så kallade kognitiva och exekutiva funktionsnedsättningar påverkar individens beteende. Det kan i sin tur skapa svårigheter och begränsningar i samspelet med andra människor. För en person med hjärnskada kan dolda funktionsnedsättningar som påverkar beteende och känslor vara osynliga beteenden för omgivningen – och av den anledningen upplevas som ett minst lika stort problem som de motoriska.

Hjärnans exekutiva förmågor är kopplade till funktioner som motivation, uppmärksamhet och problemlösning. Dessa är nödvändiga för att klara av skolan eller fungera på en arbetsplats. Har inte omgivningen kunskap om den drabbades kognitiva och exekutiva begränsningar kan det i värsta fall tolkas som att personen är lat eller slarvar när hen exempelvis inte klarar av att genomföra en uppgift.

Med anpassad rehabilitering och träning kan kognitiva förmågor, precis som motoriska förmågor, tränas upp. Att använda sig av strategier ensam eller tillsammans med en närstående kan vara ett sätt som underlättar vardagen, att använda hjälpmedel kan vara ett annat sätt.

 Kognitiva svårigheter kan till exempel begränsa förmågan att:

  • Bearbeta och tolka sinnesintryck.
  • Fokusera och lyssna uppmärksamt, både när det är tyst och när i störande miljö.
  • Följa med i samtal där flera personer deltar.
  • Tänka logiskt och vara flexibel i situationer som kräver problemlösning.
  • Förstå och följa en instruktion. Utvärdera om den gjordes rätt.
  • Komma ihåg en planerad aktivitet, till exempel bio eller läkarbesök.
  • Passa tider och hitta till en plats.
  • Sätta upp mål, planera och organisera.

Exekutiva svårigheter kan till exempel begränsa förmågan att:

  • Ta egna initiativ till aktiviteter.
  • Fullfölja och utvärdera något man gjort.

Med rätt strategier...

Ett reportage med Anna Jansson och Emily Brorson, på neurologiska kliniken vid Stora Sköndal. Om kognitiva svårigheter, rätt strategier och hjälpmedel som kan underlätta.

Hela artikeln

Envishet och KBT...

Läs här ett reportage med Micke. Han har med hjälp av sin målvetenhet och KBT fått verktyg att bland annat hantera stress bättre.

Hela artikeln