Många som drabbats av någon form av hjärnskada upplever att de lider av långvarig och onaturlig trötthet, så kallad mental trötthet eller fatigue. Det kan också förekomma vid andra tillstånd och sjukdomar.

Varje år drabbas omkring 20 000 svenskar av fatigue, vanligtvis efter neurologiska diagnoser som stroke, narkolepsi, MS eller Parkinson. Tröttheten – olik den vanliga trötthetskänslan – orsakas av att hjärnceller, framför allt i hjärnans kopplingsstationer, skadats eller slagits ut helt. Hjärnans olika områden får svårare att kommunicera med varandra.

Besvären brukar vara värst i början och avtar oftast efter hand. För några blir tröttheten långvarig, oavsett om det varit en lättare eller svårare hjärnskada. Personer som efter en hjärnskada drabbats av fatigue har i början ofta svårt att hitta en aktivitetsbalans som göra att vardagslivet fungerar. Behovet av lång återhämtning är vanligt hos många. Det finns flera etablerade skattningsskalor för att utreda om man lider av trötthet efter en hjärnskada. Den mest använda i Sverige är Mental Fatigue Scale, MFS.

 

Faktorer som kan påverka hjärntrötthet.

  • Depression.
  • Dåliga matvanor – det är viktigt att äta regelbundet och få i sig näringsriktig kost, jämnt över hela dagen.
  • Nedsatt kondition – inte ovanligt att man slutar träna efter att man fått en hjärnskada. Försök röra dig minst 30 minuter om dagen.
  • Mediciner.
  • Oro – man kan få hjälp att hantera oroliga tankar hos psykolog med Kognitiv beteendeterapi (KBT).
  • Smärta – kan ge trötthet och även koncentrations- och minnesstörningar. Det är viktigt att orsaken till din smärta är utredd. Du kan få hjälp med det hos din läkare och/eller fysioterapeut/sjukgymnast.
  • Sömnstörningar – vänd inte på dygnet utan försök att komma i säng samma tid varje kväll.

Att leva med hjärntrötthet

Anneli Torsfeldt Heikenborn är ”professionell strokesurvivor” och en av Hjärna Tillsammans kamratstödjare. Förutom detta så har Anneli egen erfarenhet och en god kunskap kring ämnet hjärntrötthet.

Här nedan hittar du ett reportage med Anneli där hon, bland annat, delar med sig av sin erfarenhet samt sina strategier kring hjärntrötthet. Du hittar här även en film från Strokedagen 2019 där Anneli höll ett seminarium i ämnet.

Reportage med Anneli

“Det blev inte som jag tänkt, men det blev bra ändå!”
Anneli berättar om livet efter en stroke, hjärntrötthet och vikten av att finna balans i vardagen.

Hela Artikeln

X