Vid en förvärvad hjärnskada drabbas alla olika. Vilka de fysiska konsekvenserna blir beror på var skadan sitter, skadans omfattning, personens ålder och tidigare funktionsnivå.

Fysiska svårigheter är vanliga och kan visa sig som nedsatt muskelstyrka, känselbortfall eller koordinationssvårigheter som i sin tur kan leda till gång- och balanssvårigheter, nedsatt fysisk uthållighet och olika sorters smärta.

Beroende på omfattningen av skadan kan personen ha svårigheter att klara av sin vardag avseende både personlig vård, fritidsaktiviteter och arbete. Med rehabilitering, strategier och hjälpmedel kan den fysiska förmågan tränas upp och förbättras men ofta behövs det också stöd för att kunna hantera och kompensera bestående fysiska konsekvenser i ett längre perspektiv.

Förbättringar av nedsatta funktioner går ofta snabbast den första tiden efter skadan.

Hjärnan har en fantastisk förmåga till självläkning och det finns ingen tidsgräns för hur länge återhämtning kan ske.

 

Exempel på fysiska konsekvenser vid en hjärnskada:

  • Halvsidig svaghet eller förlamning.
  • Ökad muskelspänning, spasticitet.
  • Balanssvårigheter.
  • Yrsel.
  • Svårighet att svälja, dysfagi.
  • Förändrad känsel.
  • Förändrad syn.

Handträning

Arbetsterapeuten Marie Carlsson och fysioterapeuten och neurospecialisten Ulrika Björkman från Stora Sköndal informerar om handträning.

Hela artikeln

Träning ger resultat

Reportage med Monica Hellron, fysioterapeut på Hälsa och Rehab Furuhöjden. Om fysisk påverkan, vikten av realistiska mål och att inte jämföra sig med andra.

Hela artikeln

X