Vid en förvärvad hjärnskada drabbas alla olika. Vilka de fysiska konsekvenserna blir beror på var skadan sitter, skadans omfattning, personens ålder och tidigare funktionsnivå.

Hjärnan har en fantastisk förmåga till självläkning och det finns ingen tidsgräns för hur länge återhämtning kan ske. Förbättringar av nedsatta funktioner på grund av förvärvad hjärnskada går ofta snabbast den första tiden efter skadan.

Förlamning, nedsatt muskelstyrka och balans

Det är vanliga med fysiska svårigheter efter förvärvad hjärnskada. De kan visa sig som halvsidig förlamning. spasticitet, nedsatt muskelstyrka, känselbortfall eller koordinationssvårigheter som i sin tur kan leda till gång- och balanssvårigheter, nedsatt fysisk uthållighet och olika sorters smärta.

Beroende på omfattningen av skadan kan personen ha svårigheter att klara av sin vardag avseende både personlig vård, fritidsaktiviteter och arbete. Med rehabilitering, strategier och hjälpmedel kan den fysiska förmågan tränas upp och förbättras men ofta behövs det också stöd för att kunna hantera och kompensera bestående fysiska konsekvenser i ett längre perspektiv.

Apraxi

Apraxi innebär att man inte med viljan kan aktivera och styra sina rörelser. Det finns olika typer av apraxi. Vid en typ av apraxi kan handlingar inte utföras på eget initiativ, men inte på uppmaning av andra. Förståelsen för vad man förväntas göra finns, men det går inte att genomföra rörelsen eller handlingen. Någon ber dig att hälla upp kaffe i termosen. Du hör och förstår vad du ska göra, men handen lyder inte.

Läs mer om apraxi på Afasiförbundets hemsida

Ät- och sväljsvårigheter

På grund av hjärnskadan kan muskler som har till uppgift att hjälpa till vid matsmältning och svalg bli förlamade, överkänsliga eller helt okänsliga. Detta kan leda till nedsatt förmåga att äta, dricka (dysfagi). Svårighetsgraden av problemen kan variera.

 

Film om sväljsvårigheter. Från Svenska Logopedförbundet

Exempel på fysiska konsekvenser vid en hjärnskada:

 

  • Halvsidig svaghet eller förlamning
  • Ökad muskelspänning, spasticitet
  • Förlust av finmotorik
  • Balanssvårigheter
  • Yrsel
  • Svårighet att äta och svälja (dysfagi)
  • Svårt att viljemässigt styra rörelser (apraxi)
  • Förändrad känsel
  • Förändrad syn

Handträning

Arbetsterapeuten Marie Carlsson och fysioterapeuten och neurospecialisten Ulrika Björkman från Stora Sköndal informerar om handträning.

Hela artikeln

Träning ger resultat

Reportage med Monica Hellron, fysioterapeut på Hälsa och Rehab Furuhöjden. Om fysisk påverkan, vikten av realistiska mål och att inte jämföra sig med andra.

Hela artikeln