Det finns många anledningar att vara försiktig med alkohol och tobak. Konsumtion av alkohol ökar blodtrycket, vilket kan leda till stroke och andra sjukdomar. Alkohol kan också ge en orolig sömn och förvärra snarkningar. Även rökning orsakar en lång rad sjukdomar, främst i hjärta, blodkärl och lungor. Ur hälsosynpunkt har du mycket att vinna på att sluta röka.

Tobak

Det finns många vinster med att sluta röka. Du som fimpar för gott kan snabbt förbättra din hälsa.

Redan ett dygn efter ett rökstopp har riskerna för en blodpropp börjat minska. Efter sex månaders rökfrihet är riskerna för blodpropp betydligt mindre. Efter cirka fem år har riskerna återgått till normal nivå. Då är risken att insjukna i stroke inte högre hos den som slutat röka än hos den som aldrig tagit ett bloss. Trots denna kunskap visar ettårsuppföljningar efter strokeinsjuknande att mer än hälften av patienterna fortsätter att röka.

Tobaksrökning orsakar en lång rad sjukdomar i framförallt hjärta, kärl och lungor. Rökning påskyndar förkalkningen i våra kärl och är en välkänd orsak till stroke. En person som röker ett paket cigaretter om dagen löper tre gånger högre risk att drabbas av stroke jämfört med en person som inte röker.

Även passiv rökning är en riskfaktor. Att ständigt utsättas för passiv rökning från till exempel en rökande familjemedlem ökar kraftigt risken för att insjukna i stroke, hjärt-kärlsjukdom eller lungcancer.

Snusningens effekter på hälsan är inte lika utforskat som rökningens. Personer som snusar verkar inte ha ökad risk att insjukna i stroke. Dock visar undersökningar att snusare som får en stroke löper högre risk att dö än personer med stroke som inte snusar.

Ett tobaksstopp är bland det viktigaste du kan göra för din hälsa! Kontakta din vårdcentral för stöd och rådgivning.

Alkohol

Ett högt alkoholintag ökar risken att drabbas av stroke. Alkoholkonsumtion ökar blodtrycket vilket på sikt kan leda till stroke och andra sjukdomar.

Av flera anledningar är det klokt att vara försiktig med alkohol. När man drabbats av stroke kan man bli mer berusad och få en större påverkan på balansen än tidigare. Även koordination och precision påverkas. Alkohol sänker kramptröskeln vid epilepsi vilket innebär ökad risk för anfall när man druckit alkohol.

Alkohol stör även sömnen. Du kan få en orolig sömn och kroppens och hjärnans viktiga återhämtning störs. Snarkning och sömnapné (andningsuppehåll under sömnen) förvärras också av alkohol.

Kontakta gärna din vårdcentral för stöd och rådgivning.

Text från fysioterapeuternas Stark efter stroke

X