Landa tryggare med personlig vägledning. Hur och var finns stödet och rehabiliteringen? Var kan jag träffa andra i liknande situation? Och var får jag mer kunskap? I länet finns vägledare och samordnare dit du med förvärvad hjärnskada, är närstående eller arbetar inom området kan vända dig.

Efter en stroke eller annan form av förvärvad hjärnskada förändras livet dramatiskt och blir annorlunda under lång tid – för en del livet ut. För att landa tryggare finns två regiondrivna stöd i länet. Dit kan du med stroke/förvärvad hjärnskada, eller du som är anhörig, vända dig med frågor om rehabilitering, aktiviteter och få stöd och hjälp. Även personal är välkommen att höra av sig med frågor. Stroke- och hjärnskadesamordnare och vägledare har ett nära samarbete och ingår i nätverket HjärnaTillsammans där patientföreningar och vårdaktörer samverkar för ökad livskvalitet för målgruppen.

Stroke- och hjärnskadevägledare

Du som har frågor om rehabilitering efter stroke eller annan förvärvad hjärnskada, är närstående eller arbetar inom området kan vända dig till vägledaren. Vägledaren ger individuell rådgivning, kan hänvisa rätt i vården och samverkar med stroke- och hjärnskadesamordnare.

Stroke- och hjärnskadevägledare.
Telefon: 08-123 596 67.
Telefontid: Måndag-fredag, klockan 8.00-16.00.
Läs mer om stroke -och hjärnskadevägledaren här.

Du kan även chatta med stroke -och hjärnskadevägledaren via
appen Alltid Öppet.

HjärnaTillsammans podcast avsnitt 3 – Emma Schött

Stroke- och hjärnskadesamordnare – för medarbetare inom vården

Stroke- och hjärnskadesamordnarens uppdrag syftar till att säkerställa och utveckla vårdkedjan för personer med förvärvad hjärnskada och arbeta för en jämlik och patientsäker vårdkedja inom regionen. En viktig del av uppdraget är att sammanföra olika vårdgivare inom regionen.

Målgruppen är medarbetare inom slutenvården i hela Region Stockholm, vilket innefattar personal på akutsjukhus, rehabkliniker och geriatriker. Samordnaren arbetar också med övergången från slutenvård till primärvård och då framför allt med övergången till neuroteamen.

Kontaktuppgifter:
Stroke- och hjärnskadesamordnaren Erik Engström
E-post: erik.g.engstrom@regionstockholm.se
Telefon: 08-123 599 55

För dig som arbetar i primärvården – Kunskapsteam stroke/förvärvad hjärnskada på APC

På Akademiskt primärvårdscentrum finns kunskapsteam stroke/förvärvad hjärnskada med uppdrag mot vårdgivare inom primärvården. De erbjuder bland annat fortbildning och verksamhetsstöd med syfte att stärka vårdkedjan.

Akademiskt primärvårdscentrum erbjuder fortbildning, verktyg och stöd för att öka kunskap och kompetens om stroke – i första hand till dig som arbetar i primärvården.

Kontaktperson: Carmen Wärlinge.
E-post: carmen.warlinge@regionstockholm.se