Efter en förvärvad hjärnskada kan många olika förmågor påverkas. Funktionsnedsättningen kan i sin tur påverka möjligheten att återgå i arbete eller annan sysselsättning som man hade innan skadan.

Vissa typer av arbetsuppgifter kan innebära för stora utmaningar, därför kan det tidigare arbetet behöva anpassas. Eller så är det nödvändigt att byta till annat arbete eller sysselsättning.

Här berättar vi om vilket ekonomiskt stöd eller ersättning du kan ha rätt till om du inte kan arbeta heltid. Du hittar också information om vilket stöd som finns i processen mot återgång i arbete eller annan sysselsättning.

Försäkringskassa

Hos Försäkringskassan kan du ansöka om bland annat sjukpenning, sjukersättning, bostadstillägg, närståendepenning etc. Vi har samlat information om ersättningar som kan vara aktuella vid förvärvad hjärnskada i rutan nedan.

Rehabiliteringskedjan är de olika steg i bedömning av din arbetsförmåga som Försäkringskassan gör beroende på hur länge du har varit sjuk.

Försäkringskassan-information

Har du sjukdom eller funktionshinder som påverkar dig ekonomiskt? Det finns flera ersättningar att söka från Försäkringskassan.

Hela Artikeln

Arbetsförmedlingen

Det finns en hel del personligt stöd och hjälpmedel att få från Arbetsförmedlingen när det blir aktuellt att återgå till arbete efter en förvärvad hjärnskada. Arbetsförmedlingen kan bland annat hjälpa till med så kallade aktivitetsbaserade utredningsplatser, där arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster för att bedöma och träna din arbetsförmåga.

Daglig verksamhet enligt LSS

Den som har stöd enligt LSS kan beviljas daglig verksamhet som kan handla om exempelvis arbetsinriktad sysselsättning, specialintressen och annan meningsfull aktivitet. I vissa fall är det möjligt att beviljas daglig verksamhet även enligt SoL. Kontakta din biståndshandläggare på kommunen för mer information och hjälp att ansöka om daglig verksamhet.

MISA och Nytida är två aktörer som erbjuder daglig verksamhet i Stockholm för personer med förvärvad hjärnskada:
Läs mer om MISA här

Läs mer om Nytida här

Film:

Lena Boström fick en hjärnblödning för 15 år sedan. Med stöd från MISA kunde hon börja arbetsträna på Bagarmossens bibliotek. Hon stormtrivdes direkt och kände att hon fått en meningsfull sysselsättning.

Klicka på play för att se filmen.

Rehabkoordinator

En rehabiliteringskoordinators uppgift är att stödja personer som är sjukskrivna i rehabiliteringsprocessen och underlätta för dem att återgå i arbete. De ger stöd och hjälper till med samordning mellan olika aktörer som Försäkringskassan och arbetsgivare. De fungerar också som en länk och resurs för vården i rehabiliterings- och sjukskrivningsfrågor.

Rehabkoordinatorer finns bland annat inom primärvården och i viss omfattning på akutsjukhusen.