Den första tiden efter en förvärvad hjärnskada behöver hjärnan vila och återhämtning. Men på lite längre sikt mår hjärnan nästan alltid bra av att stimuleras i vardagen, av sociala kontakter och meningsfulla aktiviteter. Det hjälper hjärnan att hålla igång förmågor, många gånger även att förbättra dem.


Särskilt för den som inte arbetar är det viktigt med någon typ av social och meningsfull aktivitet, i den omfattning man själv klarar och mår bra av. Det kanske handlar om en del av dagen eller en del av veckan.

Fysisk aktivitet är bra både för kroppen och hjärnan, och ett sätt att komma ut och träffa folk.

Patientföreningarna

De fyra föreningar (Hjärnkraft, Afasiföreningen, Strokeföreningen och RTP-S) som är aktörer inom Hjärna Tillsammans erbjuder regelbundet träffar och samvaro för personer med förvärvad hjärnskada. Där kan man träffa andra i samma situation, vilket många tycker är givande. Föreningarna är också en källa till kunskap, eftersom deras medlemmar har stor erfarenhet och har lärt sig strategier för vardagen.

HJÄRNKRAFT

Information och gemenskap i aktiv förening.

AFASIFÖRENINGEN

Stimulerande träning i gott sällskap för dig med afasi.

STROKEFÖRENINGEN

Intresseförening med många aktiviteter och möjlighet till juridiskt stöd.

RTP-S

Råd, stöd, gemenskap och egenvård.

Möt Marcus

Här får du träffa Marcus, en av medlemmarna i bloggruppen ”Huvudsaken”. Här berättar Marcus vad gemenskapen har betytt för honom.  

Hela artikeln

Kamratstödjare/erfarenhetscoach

Mycket av det som tas för givet före hjärnskadan kan innebära större eller mindre svårigheter efter en hjärnskada. Vardagliga situationer behöver hanteras på ett annat sätt än tidigare. Hjärna Tillsammans kamratstödjare är personer med egen förvärvad hjärnskada. De vet hur det är att hantera långvarig funktionsnedsättning i vardagen. De har arbetat med sin egen utveckling både fysiskt och mentalt. Som kamratstödjare vill de dela med sig av sin erfarenhet, inspirera och visa på möjligheter.
Läs mer om kamratstödjare här

Parasport

Parasport är idrott för personer med olika typer av funktionsnedsättning, i alla åldrar. Tidigare hette det handikappidrott. Parasport Stockholm har verksamhet för personer med synnedsättning, intellektuell funktionsnedsättning och rörelsenedsättning. I Stockholmsregionen finns ett 35-tal paraidrotter att välja mellan. Allt från badminton, boccia, pingis och dans till ridning och segling. Störst är fotbollen.
Läs artikeln om parasport här

Parasporten på frammarsch

Vad är parasport och hur hittar man en idrott som passar? Vi har frågat Eddie Björketun som arbetar på Parasport Stockholm.

Läs mer