Efter en förvärvad hjärnskada kan man ibland behöva hjälpmedel för att kompensera för en funktionsnedsättning och därmed öka möjligheterna till självständighet. Även den fysiska miljön där man bor kan behöva anpassas för att underlätta i vardagen för den som lever med en funktionsnedsättning. Har du kommunikationssvårigheter kan du få hjälp att hitta alternativa sätt att kommunicera.

Hjälpmedel

Hjälpmedel finns inom flera områden som kan påverkas efter en hjärnskada, till exempel rullstol och rollator vid fysiska nedsättningar, minneshjälpmedel vid kognitiv påverkan och kommunikationshjälpmedel vid språklig påverkan.

Många hjälpmedel kan provas ut och förskrivas av en arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut inom neuroteam eller övrig primärvårdsrehabilitering. Det här innebär att du får ha hjälpmedlet kostnadsfritt, eller i vissa fall mot en hyresavgift, så länge du har behov av det. Om du redan har etablerad kontakt med en arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut går det också bra att prata med den personen.

Bostadsanpassning

Om den fysiska boendemiljön behöver anpassas till en funktionsnedsättning finns möjlighet att ansöka om bidrag till bostadsanpassning via sin hemkommun.

Det behövs ett intyg från en arbetsterapeut som beskriver behovet av anpassningar i bostaden. Kontakta den kommun som du bor i för mer information om hur du går till väga för att ansöka om bidraget.

Exempel på vad bidraget kan användas till:

  • ta bort trösklar
  • montering av stödhandtag eller räcken
  • anpassa nivåskillnader med hiss eller ramp
  • byta ut badkaret mot dusch
  • installation av spisvakt
  • förstärka fast belysning i kök och badrum
  • installation av dörrautomatik på lägenhetsdörr, entrédörr, hissdörr och dörr till allmänt utrymme.

Stöd vid kommunikationssvårigheter

Behöver du stöd på grund av svårigheter att kommunicera finns det olika slags kommunikationshjälpmedel. Det kan vara allt från kommunikationsböcker och enkla bilder, till tekniska hjälpmedel och appar till surfplatta eller mobiltelefon.

Vissa hjälpmedel kan man få förskrivna från Hjälpmedelscentralen. Det är en logoped som hjälper dig att prova ut, förskriva, anpassa och följer upp kommunikationshjälpmedel. Vilka hjälpmedel som kan förskrivas skiljer sig mellan olika regioner. För att komma i kontakt med en logoped behöver du en remiss.

Läs mer om kommunikationshjälpmedel på Afasiförbundet

Teletal

För dig som har svårt att kommunicera finns det stöd att få. För dig som pratar i telefon finns Teletal som hjälper dig och svarar på dina frågor.

Hela artikeln

Hitta rätt hjälpmedel – intervju med Neuroförbundet

Det kan vara väldigt svårt att hitta rätt i djungeln av hjälpmedel. Hur gör jag för att hitta rätt?

Hela Artikeln

Taltjänst

För dig som har svårt att kommunicera finns det stöd att få. För dig med tal-, röst- eller språkskada finns Taltjänst.

Hela Artikeln